Eleccións ao Consello Escolar

Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Xúntase a Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.