You are hereProtocolos no centro adaptados á situación do Covid-19

Protocolos no centro adaptados á situación do Covid-19


 

Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19 no noso centro.

 

Plan de continxencia.

 

Segundo as Instrucións conxuntasdo 5 de setembro de 2022da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto da recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023, durante o curso 2022-2023 non haberá un protocolo específico de adaptación ao contexto da Covid-19 no ámbito educativo.

Pero en función da situación existente e das distintas disposicións legais que vaian saíndo, estes protocolos poden sufrir variacións.

 

IMPORTANTE: Recoméndase visitar de xeito cotiá, a páxina da xunta, "Volta segura ás aulas", para coñecer a evolución desta situación, xunto coas posibles novidades nos protocolos de adaptación xerais.