You are hereLibros de texto e outro material didáctico

Libros de texto e outro material didáctico


 

     Estes son os libros de texto que utilizamos no centro. O material didáctico e/ou libros de texto para Educación Infantil comunicarase ás nais e pais do alumnado na primeira reunión xeral de setembro. Tamén poden descargar o arquivo anexo que se inclúe.

 

 

 

    (1)        
RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2023-2024
Nivel Área Título Editorial Autor ISBN ANO
Ed.Primaria      1º EP Lengua Lengua Castellana Primeros Pasos 1 Primaria Pauta Método Construyendo mundos  Santillana-Obradoiro Varios 978-84-680-7160-2 2022
Lingua Galega Lectoescritura 1 Primaria Lingua (Obradoiro)
Método Construíndo mundos 
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-399-2 2022
Lingua 1 Primaria volume 2 (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-532-3 2022
  Lingua Inglesa All about us now Class Book 1 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-422-3 2022
  Lingua Inglesa All about us now Activity Book Pack 1 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-429-2 2022
  Matemáticas Matemáticas 1 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-680-7131-2 2022
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 1 Primaria (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-414-2 2022
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 1 Primaria (Obradoiro) Método Construíndo mundos Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-411-1 2022
             
             
             
             
  Ed.Primaria        2º EP Lengua Lengua Castellana 2 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-1440-762-2 2023
Lingua Galega Lingua 2 Primaria Mochila Lixeira
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-675-7 2023
  Lingua Inglesa All about us now Class Book 2 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-443-8 2022
  Lingua Inglesa All about us now Activity Book 2 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-450-6 2022
  Matemáticas Matemáticas 2 Primaria Mochila Ligera Método construyendo mundos Santillana-Obradoiro Varios 978-84-1440-763-9 2023
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 2 Primaria
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-696-2 2023
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 2 Primaria
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-694-8 2023
             
 
 
         
             
Ed.Primaria    3º EP Lengua Lengua Castellana 3 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-680-7201-2 2022
Lingua Galega Lingua 3 Primaria Mochila Lixeira
Método Construíndo mundos 
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-409-8 2022
  Lingua Inglesa All about us now Class Book 3 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-465-0 2022
  Lingua Inglesa All about us now Activity Book Pack 3 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-384-4  2022
  Matemáticas Matemáticas 3 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-6807-136-7 2022
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 3 Primaria (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-416-6 2022
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 3 Primaria (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-410-4 2022
             
 
 
         
             

 

 

 

    (2)        
RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA O CURSO 2023-2024
Nivel Área Título Editorial Autor ISBN ANO
Ed.Primaria       4º EP Lengua Lengua Castellana 4 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-144-0738-7 2023
Lingua Galega Lingua 4 Primaria Mochila Lixeira
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-705-1 2023
Lingua Inglesa All about us now Class Book 4 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-480-3 2022
Lingua Inglesa All about us now Activity Book 4 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-390-5 2022
  Matemáticas Matemáticas 4 Primaria Mochila Ligera Método construyendo mundos Santillana-Obradoiro Varios 978-84-144-0769-1 2023
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 4 Primaria
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-698-6 2023
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 4 Primaria
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-692-4 2023
             
             
             
Ed.Primaria  5º EP Lengua Lengua Castellana 5 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana Varios 978-84-6807-200-5 2022
Lingua Galega Lingua 5 Primaria (Obradoiro) por trimestres
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-412-8 2022
Lingua Inglesa All about us now 5. Class Book Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-498-8 2022
Lingua Inglesa All about us now 5. Activity Book Pack Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-396-7 2022
  Matemáticas Matemáticas 5 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana Varios 978-84-6807-140-4 2022
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 5 Primaria (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-415-9 2022
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 5 Primaria (Obradoiro)
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-407-4 2022
             
 
 
         
             
Ed.Primaria  6º EP Lengua Lengua Castellana 6 Primaria Mochila Ligera
Método Construyendo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-144-0747-9 2023
Lingua Galega Lingua 6 Primaria Mochila Lixeira
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-727-3 2023
Lingua Inglesa All about us now Class Book 6 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-513-8 2022
  Lingua Inglesa All about us now Activity Book 6 Oxford V.Reilly-P.Bezo-M.Peñate 978-01-9407-402-5 2022
  Matemáticas Matemáticas 6 Primaria Mochila Ligera Método construyendo mundos Santillana-Obradoiro Varios 978-84-144-0772-1 2023
  Ciencias Sociais Ciencias Sociais 6 Primaria Método Construíndo mundos Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-693-1 2023
  Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza 6 Primaria
Método Construíndo mundos
Santillana-Obradoiro Varios 978-84-9185-669-6 2023
             
             
             
AdxuntoTamaño
Curso20232024_ListaOficialLibrosTexto.pdf52.59 KB