You are hereOrganigrama

Organigrama


 

Órganos unipersoais

 • Responsable do centro: A persoa que o representa ante a administración educativa.

 

Órganos colexiados

 • Claustro: formado por todo o profesorado do centro, que tamén asume as funcións do Equipo de Normalización Lingüística e as da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 • Consello Escolar: formado polo director, un representante dos pais, o profesorado do centro e un representante do concello.

 

Órganos de coordinación pedagóxica e outros

 • Coordinadora do Equipo de Educación Infantil: Antía Izquierdo Olmos
 • Coordinador do Equipo de Educación Primaria: José Rodríguez Rodríguez
 • Encargado do Deporte Escolar: José Rodríguez Rodríguez
 • Encargado da Biblioteca Escolar: José Rodríguez Rodríguez
 • Coordinador TIC: José Rodríguez Rodríguez
 • Dinamizadora da Convivencia Escolar: José Rodríguez Rodríguez
 • Representantes do profesorado no Consello Escolar: Art.36.4 do Decreto 374/1996
 • Coordinador de Actividades Extraescolares: José Rodríguez Rodríguez
 • Representante no Departamento de Orientación da zona: Antía Izquierdo Olmos