Documentos

DOCUMENTOS DO CENTRO

DOCUMENTOS DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO
NOF - NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
PLAN DE IGUALDADE
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E MÍNIMOS INSTRUMENTAIS EN PRIMARIA
CRITERIOS, PORCENTAXES E INSTRUMENTOS CUALIFICACIÓN
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
PLAN DE ADAPTACIÓN 4º EDUCACIÓN INFANTIL (2022-2023)
PROXECTO LINGÜÍSTICO
PLAN DIXITAL
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN MECÁNICA
DOCUMENTOS PARA O ALUMNADO
ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS - ED550B (ANEXO II)    GALEGO    CASTELÁN
01 Rexistro de ausencias do centro durante a xornada escolar
ÍNDICE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA - ED550B (ANEXO III - 1)
02 Autorización recollida alumnado na saída
03 Autorización para saír só ó remate da xornada
04 Autorización uso da imaxe e AAEECC
05 Información sobre os datos de saúde
06 Enquisa sobre a lingua materna
07 Declaración responsable
 RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO AO QUE SE ESTEA ADSCRITO - ED550A      GALEGO   CASTELÁN
Fondo solidario de libros de texto, axudas para a adquisición de libros de texto e de material escolar – ED330B
Formulario para a inclusión do alumno/a no programa de Alerta Escolar – 061

 

DOCUMENTOS PARA O PROFESORADO
  • ANEXO I - Autoriización para a asistencia a actividades de formación organizadas polos servizos centrais da Consellería de CEeOU
  • ANEXO II - Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares.
  • ANEXO III - Autoriización para a asistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares.
  • ANEXO IV - Solicitude dirixida ao titular da xefatura territorial da Consellería de CEeOU
  • ANEXO V - Solicitude dirixida á dirección do centro

Powered by Drupal - Design by artinet