ADXUDICACION SUBSIDIARIA DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN QUE NON TIVERON PRAZA NESTE CENTRO

SUPERCONCERTO DE PABLO DÍAZ NO INSUA BERMÚDEZ

Cartaz concerto Pablo Díaz Insua Bermúdez endl biblioteca

REVISTA A PRAVIA 2018

OBRA DE TEATRO "A MALLA" de Lucho Penabade

 

Presentamosvos a obra de teatro, escrita por Lucho Penabade " A Malla".

Dirixe María Guerrero e interpreta alumnado de sexto curso de Primaria.

Trata dunha divertida historia que ocorre nunha aldea chamada A Seara, onde unha parella de vellos, un maquinista e un rapáz  tentan botar os ratos que invaden a aldea.

Na Seara hai espectáculos, onde os trobadores cantan cos veciños. Hai animais de cartón que substitúen aos verdadeiros e son ben bonitos!.

Non podemos esquecer aos veciños sabichóns que critican e remedan a todos, pero aínda así, quéreselles. Todos cantan e bailan cancións preciosas escritas por Mero.

Ademaís dos que viven na aldea , vai vir unha raàza de fora  á que todos chaman  " a neta da casa" .

Romance, comedia, música e moito máis, pero o máis importante é a intriga: conseguirán a vecioñanza botar aos ratos fóra ?

Se queredes saber máis podedes ver esta obra musicada a partires do libro de Xermolos, Pan, escritas por Mero.    

INFORMACIÓNS DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

A continuación poñemos en coñecemento das familias do alumnado deste Centro as seguintes informacións de interese:

DEVOLUCIÓN DOS LOTES DE LIBROS DO PRESENTE CURSO 2017-2018

Segundo o estipulado na normativa ao respecto, todas as familias do alumnado que dispuxo de libros de texto no presente curso escolar procedentes do fondo solidario (PRÉSTAMO) (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) deberá facer, antes de que remate o curso, a devolución dos mesmos.

Para elo, fíxase o día 21 de xuño, último día lectivo, para que o alumnado antes mencionado deixe o lote na súa aula. Unha vez comprobado que todo está en regla, por parte do Centro indicarase na aplicación correspondente que a devolución foi efectuada correctamente para que poidan optar de novo ao fondo solidario previsto para o vindeiro curso 2018-2019.

Se por calquera circunstancia, algún alumno/a non puidera facer efectiva a entrega o día 21, deberá poñelo en coñecemento do seu/súa titor/a. 

RECOLLIDA DO VALE DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO 2018-2019 (1º-2º)

Informamos a todos os que presenten solicitude de axudas para os libros de texto do alumnado que vai cursar 1º ou 2º de Primaria, así como todos os que solicitaron axudas para material escolar (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) que poderán pasar a recoller os vales correspondentes entre os días 3 e 6 de xullo en horario de mañá.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2018-2019 (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria)

Así mesmo, comunicamos a todos os que presentaron solicitude para o fondo solidario dos libros de texto do alumnado que vai cursar 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que previsiblemente entre o día 3 (provisional) e o 6 (definitiva) de xullo será exposta no tablón de anuncios e na páxina web do Centro a relación coa lista ordenada do alumnado con dereito a que se lle asigne un lote. Este será entregado o primeiro día lectivo do vindeior curso escolar (11 de setembro).

Os libros que non figuren nos lotes deberán ser encargados polas familias nas librarías ou ben conseguilos por outros medios.

Os que aínda non presentaron a solicitude e queiran facelo, teñen de prazo ata o 22 de xuño, improrrogable.

SOLICITUDE DE PRAZA PARA USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR E ANEXO II DE AUTODECLARACIÓN (RENTA 2017)

As familias do alumnado que presentaron solicitude de praza de usuario do comedor escolar para o vindeiro curso (xa entregada) deberán entregar tamén o ANEXO II DA AUTODECLARACIÓN que permitirá saber, de ter praza de usuario, se teñen dereito á gratuídade ou ben pagar algunha das cuotas estipuladas dependendo da renta do ano 2017: 1 € - 2,5 € - 4,5 €. O alumnado de nova matrícula que queiran solicitar comedor, poderán presentar a solicitude e a autodeclaración no momento de formalizar a matrícula.

O Anexo II da Autodeclaración poderanse conseguir na secretaría do Centro ou mesmo descargalo nalgún dos seguintes enlaces. 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN - ANEXO II (COMEDOR ESCOLAR 2018-2019)

INFORMACIÓN PARA CUBRIR O ANEXO II DE AUTODELARACIÓN

MODELO CALCULADORA PARA RENTA PER CÁPITA (RENTA 2017)

Instrucións da Consellería COMEDORES

Instrucións da Consellería TRANSPORTE

 

O PRAZO PARA PRESENTAR A AUTODECLARACIÓN-ANEXO II REMATARÁ, INICIALMENTE, O DÍA 6 DE XULLO.

SE HAI MAÍS SOLICITUDES QUE PRAZAS HABERÁ QUE LEVAR A CABO BAREMO, NO MES DE SETEMBRO, ATENDENDO A SEGUINTE ORDE DE PRIORIDADES:

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas. altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente, de habelas e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados voluntariamente fóra da área de influencia que lles corresponde.

7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de atención e apoio ao alumnado.


ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN  COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS/AS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2018/19.

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2018-2019, colaborar nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar poden cubrir e presentar a solicitude na secretaría deste Centro. O prazo para presentar a solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 6 de xullo. Podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, dende o 1 de setembro ata o 21 de decembro de 2018. 

O  modelo de solicitude pode recollerse no centro ou descargalo no seguinte enlace:

* IMPRESO PARA SOLICITUDE DE COLABORACIÓN NO COMEDOR ESCOLAR 2018-2019

 
SOLICITUDE DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR EXCEPCIONAL NAS PARADAS DE MENOS DE 2 KM.

Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas) deberán pasar polo Colexio, como máximo do ata o 6 de xullo, en horario de mañá, para entregar a solicitude de autorización do uso do transporte escolar, como xa fixeron en cursos pasados. A solicitude podese descargar no seguinte enlace.

MODELO DE SOLICITUDE TRANSPORTE USUARIO EXCEPCIONAL (MENOS DE 2 KM.)

 

ALUMNADO de 6º QUE FINALIZA OS ESTUDOS DE PRIMARIA

As familias do alumnado que cursou 6º de Primaria no presente curso 2017-2018 e promocione á ESO, poderán pasar polo Centro do 3 ao 6 de xullo para recoller o Historial Académico, que en calquera caso poderán facelo noutras datas.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DO NOVO ALUMNADO 2018-2019

Recórdase aos pais/nais/titores legais do NOVO alumnado matriculado neste centro para o curso escolar 2018-2019 que o prazo para a formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

No momento de formalizar a matrícula tamén poden presentar, de estimalo oportuno, as solicitudes de axudas para libros e material –estas, co límite do 22 de xuño-, de usuario e axuda de comedor escolar ou de transporte de menos de 2 km.

 

LISTADOS DEFINITIVOS ADMISIÓN ALUMNADO 2018-2019

ADXUDICACIÓN SUBSIDIARIA DAS SOLICITUDES QUE NON TIVERON PRAZA NESTE CENTRO

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-2019

 

LISTADOS DEFINITIVOS 

 

ALUMNADO CON PRAZA INFANTIL 3 ANOS

ALUMNADO SEN PRAZA INFANTIL 3 ANOS

ALUMNADO CON PRAZA 1º DE PRIMARIA

ALUMNADO CON PRAZA 4º DE PRIMARIA 

 

O ALUMNADO ADMITIDO TEN QUE FACER A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO 20 AO 30 DE XUÑO.

O ALUMNADO ADMITIDO PARA EDUCACiÓN PRIMARIA (1º e 4º, neste caso) QUE TEÑAN INTENCIÓN DE SOLICITAR AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO, FONDO SOLIDARIO OU MATERIAL ESCOLAR DEBERÁN FACELO ATA O 22 DE XUÑO.

SE DESEXAN SOLICITAR COMEDOR E/OU TRANSPORTE ESCOLAR, PODERÁN FACELO NO MOMENTO DE FORMALIZAR A MATRICULA

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE ESTES ASPECTOS NESTA MESMA PÁXINA WEB OU NA SECRETARÍA DO CENTRO

O ALUMNADO QUE NON OBTIVO PRAZA NESTE COLEXIO SERÁ ADSCRITO A OUTRO CENTRO EDUCATIVO DA VILA POR PARTE DA INSPECCIÓN EDUCATIVA


 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO, FONDO SOLIDARIO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018-2019

No DOG do 21 de maio de 2018 saiu publicada a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

 1. FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Destinado ao alumnado de 3º e 4º de Primaria.

2. AXUDA PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Destinado ao alumnado de 1º e 2º de Primaria. Para rendas per cápita do ano 2016 inferiores a 9.000 €.

3. AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

Destinado ao alumnado de 1º, 2º, 3º 4º, 5º e 6º  Primaria.  Para rendas per cápita do ano 2016 inferiores a 5.400 €.

NORMAS XERAIS

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 22 de xuño de 2018, inclusive.

 

A instancia será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro para o curso 2018-2019, podéndose cumplimentar das seguintes maneiras:

                                  

-De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través deste enlace.

-Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.

Documentación para a presentación:

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación: 
  • a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar que se inclúe no Anexo I).
  • b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: 
   • 1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
   • 2º. Certificado ou volante de convivencia.
   • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 A instancia única pode presentarse para

1. PARTICIPAR NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DESDE 3º A 6º DE PRIMARIA

Para ser beneficiario do fondo solidario de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto emprestados no curso 2017-2018.

Teranse en conta ás seguintes datas:

-Ata o 22 de xuño. Devolución nas respectivas aulas do centro dos libros emprestados.

-3 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.

-4 e 5 de xullo. Periodo de reclamación á adxudicación provisional.

-6 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións.

-Primeiro día de clase de setembro. Entrega dos libros asignados ao alumnado.

 

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS

      Para o alumnado de 1º e 2º de Primaria

          Do 3 ao 6 de xullo. Entregarase o Vale aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo.

 

3. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

            Do 3 ao 6 de xullo. Entrega do Vale para material aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo

 

CADRO RESUMO


ENLACES DE INTERESE:

 MODELO DE SOLICITUDE ANEXOS I-II

 PUBLICACIÓN DA ORDE NO DOG

 SEDE ELECTRÓNICA

 APLICACIÓN FONDO LIBROS

 MÁIS INFORMACIÓN 

 

EXCELENTE PARTICIPACIÓN DO INSUA NA CARREIRA DAS LETRAS GALEGAS DE VILALBA

 

 

Uns 270 escolares do noso centro acudimos na xornada do mércores ás inmediacións da Plaza da Constitución de Vilalba a celebrar con escolares de toda a vila a tradicional Carreira das Letras Galegas organizada pola concellería de Deportes de Vilalba. Parabéns a tódolas persoas participantes.Montaje creado Bloggif

CONCERTO DAS LETRAS GALEGAS 2018

O vindeiro venres, 18 de maio, a partir das 11:00 da mañá, na Biblioteca do noso cole, terá lugar o tradicional concerto das Letras Galegas. Nesta ocasión contamos coa presenza do noso bo amigo MERO que estará acompañado por PAKOLAS. Haberá dous pases, un para os máis peques e outro para os máis maiores. Vai ser un concerto que vos vai encantar.

 

NOTA IX CARREIRA LETRAS GALEGAS

Co gallo da IX Carreira das Letras Galegas de mañá queremos puntualizar varias dúbidas presentadas por diferentes canles,perdoade porque fixemos a primeira hora da tarde un Tokapp  e por algunha razón non chegou.

 • Sairemos do centro sobre as 10:00 da mañá, iremos andando con profesorado e reforzos suficientes.Levarán os dorsais postos na camiseta do cole para todo o alumnado de segundo a sexto de primaria. Os atletas de Infantil e 1º de Primaria, para os que non podemos prestar camisetas, pedímoslles que leven a equipación do cole ou no seu defecto camiseta nalgún tono de azul sempre que poidan. Antes das 11:00 recolleremos na carpa de organización os dorsais que tiveron incidencias, recoller e listo.
 • A primeira carreira comeza ás 11:00 POR SE QUEREDES ANIMAR.
 • A ORDE DAS CARREIRAS :
  • Os primeiros en correr son +5, as pequenas de infantil e logo os rapaces de infantil, ao rematar farase entrega de dorsais para que volvan ao centro. andando sen agardar polo resto.
  • A seguinte categoría en correr é a +7, os atletas de 1º,2º e 3º de Primaria, primeiro corren as nenas e logo os nenos, por separado.
  • Segue a categoría +10, dos cursos de 4º, 5º e 6º. primeiro nenas e logo nenos.
  • Remata a categoría +13, do mesmo xeito diferenciando carreira feminina e masculina.
 • ENTREGA DE PREMIOS aos tres primeiros clasificados de cada categoría e sexo.
 • REMATE entre as 12:30h e 13:00h
 • ASEO E MERENDA:
  • Cando rematan a proba haberá avituallamento, bebida e froita, de tódolos xeitos seria bo que levaran merenda a maiores e unha camiseta para cambiarse( Infantil Non).
 • MOCHILA ESCOLAR:
  • Haberá clase normal a primeira e última hora, non veñades sen nada, e os que non van traballarán como un día normal.

 

ATENTAMENTE O EQUIPO DE E.F. do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ.

Distribuir contido