COMUNICACIÓN ADMISION ALUMNADO 2017-2018

COMUNICADO SOBRE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2017-2018

 RELACIÓN DO ALUMNADO DE 4º DE INFANTIL (INF-3 ANOS), de 6º DE INFANTIL (INF-5 ANOS) e de 1º DE PRIMARIA QUE PRESENTOU SOLICITUDE NESTE CENTRO PARA O CURSO ESCOLAR 2017/2018

Infantil 3 anos (4º Infantil)

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

25

27

BAREMO

BAREMO

       

Infantil 5 anos (6º Infantil)

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

0

1

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN


1º Primaria

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

21

20

20

0

       

No que atinxe a Infantil de 3 anos, por mor da realización do BAREMO, ábrese un prazo de 10 días hábiles (dende o 23 de marzo ata o 5 de abril, inclusive) para que quen o desexe poida presentar a documentación que estime oportuna dos criterios alegados. Posteriormente sairá publicada a relación provisional, antes do 25 de abril.

En todo caso, a formalización de matrícula será entre o 20 e o 30 de xuño.

Mannequin Challenge do DÍA DA MULLER

CONTRATOS-PROGRAMA

APROBADOS 3 CONTRATOS PROGRAMA PARA A MELLORA DO ÉXITO ESCOLAR.

No mes de xaneiro a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dependente  da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, aprobou no noso Centro,  3 contratos programa dirixidos á mellora do éxito escolar.

Os programas aprobados no noso centro educativo son:

Reforzo, orientación e apoio ( PROA):

Este programa está dirixido á alumnado dos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º, comezou o pasado día 1 de Febreiro e rematará o 15 de Xuño. As clases impártense no noso centro os luns e mércores en horario de 15:30 a 17:30.

    Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

 Está implicada toda a comunidade educativa e levaranse actividades como:

 • Día da muller traballadora
 • Día Internacional das persoas con discapacidade
 • Día Internacional contra a violencia de xénero
 • Programas de educación en valores

 

Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia

Neste proxecto tamén está implicada toda a comunicade educativa.

 Algunhas das actividades que se levarán a cabo son: 

 • Visita ao Lugo Romano: muralla, MIHL, termas, Domus de Mitreo, casa dos mosaicos.
 • Confección dun mosaico de Carlos Casares
 • Dramatización de "As laranxas mais laranxas de tódalas laranxas" de Carlos Casares polo alumnado de 5º para todo o centro educativo...

   A través da páxina web iremos informando sobre as diferentes actividades.

CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS EN VILALBA

ESTE SÁBADO 11 DE MARZO TEMOS UNHA CITA CO DEPORTE AUTONÓMICO NAS INSTALACIÓNS DA MAGDALENA 

8 DE MARZO DÍA DA MULLER

 

 

8 marzo dia muller ceip antonio insua bermudez vilalba endl biblioteca extraescolares

CLICA NA IMAXE OU NESTA LIGAZÓN PARA ACCEDER A RECURSOS DO DÍA DA MULLER Asunción García Álvarez

 

O día 8 de marzo celébrase o DÍA DA MULLER, dende o colexio queremos organizar un MANIQUI CHALLENGE, (consiste en gravar un video con tódolas persoas participantes inmóbiles, como en medio dunha escena conxelada, igual que nos maniquies. Todos os que queiran deben traer mañá martes: 

- Peluca(pelo corto ou longo, pinzas, diadema, cinta do pelo.

Precisamos que traiades cuberta a autorización:

Nome e Apelidos:__________________________________________________________

Participo:____________

Non participo:________

COMEZA TEMPORADA DE DUATLÓN: 2ª CLASIFICATORIA EN LUGO, PROVINCIAL EN VILALBA

CLASIFICATORIO DUATLÓN ESCOLAR LUGO (PASEO RIO RATO)

 

SÁBADO 18 MARZO 2017Restaurante TERRAS DO MIÑO.

Montaje creado Bloggif

 

Saída do BUS: hora e lugar sen decidir, estade pendentes na web do cole.

 

Data e horario da carreira:sábado 18 de marzo de 2017ás 3:15h pm

 

Lugar da competición: no paseo do Rato, á altura do restaurante Terras do Miño. En transporte particular ide con tempo porque 1h antes péchase o tráfico.

 

Horario da carreira:Sábado 18 de marzo de 2017 ás 3:15h pm

 • Saída categoría benxamín ás 16:00h
 • Saída categoría alevín ás 16:20h
 • Saída categoría infantil ás 16:50h
 • Saída categoría cadete ás 17:30h
 • Hora de remate das probas ás 18:20h

Distancias:

 • Categoría benxamín ( cursos 3º e 4º): 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250m de carreira a pé
 • Categoría alevín ( cursos 5º e 6º): 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500m de carreira a pé
 • Categoría infantil ( cursos 1º e 2º ESO): 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé
 • Categoría cadete ( 3º e 4º ESO): 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé 

 

Recollida de dorsais:na carpa de organización, nas inmediacións da transición, zona do restaurante Terras do Miño, desde 03:15 h pm (45´ antes do comezo) de cada proba ata 10´ antes da saída. Os dorsais recíclanse, é preciso devolvelos para tomar a auga e a froita que nos agasalla a organización.

 

Verificación de material: 10min antes da cada proba os xuíces verifican a bicicleta e o casco obrigatorio no aparcamento de bicis       ( verifican estado do debuxo das rodas, os freos e o casco posto, que non se mova). Recoméndase bicicleta de marchas, se alguén non dispón  de caso ou bici, que acuda con tempo para que o clube lle poida prestar algunha, Preguntar por Juan( papá de María Morado ou por Adrián) se tedes algunha dúbida pedídelle axuda a algún neno do cole que vaia a tríatlon.

 

Premios:medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría  e clasificación para o Campionato Provincial por chegar á meta. Os participantes clasificados competirán en Vilalba no Provincial de Duatlón.

  

Inscrición: Confirmar asistencia e inscrición a 616501003 como máximo o martes 12, ás 18:00pm. Precisamos Nome Apelidos e Data de Nacemento.

 

Apuntarse é libre e voluntario.  Aqueles que se inscriban e non acudan por calquera razón deberán aboar 3€ por inscrición e non asistencia. 

ADMISIÓN ALUMNADO 2017-2018

COMUNICADO SOBRE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2017-2018

RELACIÓN DO ALUMNADO DE 4º DE INFANTIL (INF-3 ANOS), de 6º DE INFANTIL (INF-5 ANOS) e de 1º DE PRIMARIA QUE PRESENTOU SOLICITUDE NESTE CENTRO PARA O CURSO ESCOLAR 2017/2018

Infantil 3 anos (4º Infantil)

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

25

27

BAREMO

BAREMO

       

Infantil 5 anos (6º Infantil)

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

0

1

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN


1º Primaria

Vacantes ofertadas

Solicitudes Presentadas

Admitidas

Non admitidas

21

20

20

0

       

No que atinxe a Infantil de 3 anos, por mor da realización do BAREMO, ábrese un prazo de 10 días (ata o 31 de marzo) para que quen o desexe poida presentar a documentación que estime oportuna dos criterios alegados. Posteriormente sairá publicada a relación provisional. Antes do 25 de abril terá que publicarse a relación definitiva.

En todo caso, a formalización de matrícula será entre o 20 e o 30 de xuño.

 


 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018

NORMATIVA:

O proceso de admisión do alumnado para o curso 2017-2018 ven regulado na seguinte normativa:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, (DOG do 26 de decembro de 2012), que regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

Tamén, hai que ter en conta as INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial e da Dirección Xeral de Centros

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES

Publicamos a continuación a relación de postos escolares ofertados segundo a normativa vixente ao respecto.

PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2017/18

NIVEL EDUCATIVO

PRAZAS

PROMOCIONAN DO CURSO ACTUAL

VACANTES

4º ED. INFANTIL

25

0

25*

5º ED. INFANTIL

25

15

10

6º ED. INFANTIL

25

25

0

1º ED. PRIMARIA

50

29

21*

2º ED. PRIMARIA

50

45

5

3º ED. PRIMARIA

50

50

0

4º ED. PRIMARIA

50

49

1

5º ED. PRIMARIA

50

38

12

6º ED. PRIMARIA

50

32

18

*Segundo a normativa vixente, nos niveis de 4º de Ed. Infantil e 1º de Ed. Primaria hai que reservar 3 prazas por aula para alumnado de NEAE.

 
CALENDARIO establecido para todo o proceso de admisión 2017-2018, no que figuran os diferentes prazos.

Calendario do proceso de admisión para o curso 2017/18

Reserva de praza

Do 1 ao 15 de febreiro

Listaxe asignación prazas centros adscritos

Antes do 28 de febreiro

Publicación de vacantes

O 1 de marzo

Presentación de solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de marzo*

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de abril 

Publicación de listaxes definitivas

Antes do 15 de maio

Formalización de matrícula

Do 20 ao 30 de xuño

* Se hai máis solicitudes que prazas vacantes, levarase a cabo o porceso de baremación, dándose uns días máis de prazo para poder presentar a docuemntación que se queira alegar.


Impreso para solicitude de admisión-Anexo II
 (prema para cubrilo e descargalo)
 
(Tamén se pode recoller na Secretaría do Centro)

Outras opcións para a cubrir e/ou presentar o impreso AEXO II de Solicitude de Admisión:

* Na SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA

* Na aplicación ADMISIÓNALUMNADO (novidade deste ano)

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE
o Informe médico.
o Fotocopias do DNI do pai e da nai. 
o Fotocopia da tarxeta do seguro médico.
o Fotocopia do Libro de Familia.
o CERTIFICADO DE CONVIVIENCIA expedido polo Concello e que acredite o domicilio DE TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.
o Tres fotografías tamaño carné.

NECESIDADE DE BAREMACIÓN
Cando non existan prazas suficientes, aplicaranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade:
a) Existencia de irmás/irmáns matriculadas/os no centro.
b) Nai, pai,titora ou titor que traballe no centro.
c) Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es.
d) Renda anual percápita da unidade familiar.
e) Condición de familia numerosa.
f) Condición de familia monoparental.
g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno ou en nai, pai, titora,titor,irmá ou irmán do alumnado.

No caso de ter que levar a cabo a baremación, presentarase a documentación que se alegue dos apartados anteriores no prazo estipulado no calendario.

MÁIS INFORMACIÓN NA PÁXINA DA XUNTA

 SORTEO LETRA PARA POSIBLES DESEMPATES

ENTROIDO INSUA 2017: CIRCUÍTO POLA CULTURA ROMANA

Montaje creado Bloggif

ANTROIDO 2017: ORDES DO MECO para o LUNS, MARTES, MÉRCORES e Xoves.

Montaje creado Bloggif

CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS LOURENZÁ DOMINGO 19/2/17

Distribuir contido