blogue deA Maía

Mostra floral do Corpus

  Os alumnos e alumnas de relixión de primaria crearon esta mostra   inspirados nas alfombras florais do Corpus. É un diseño feito por eles e empregaron tanto elementos naturais (flores de hipéricos, flores secas de hortensias, froitos, café, sales tinxidas de cor, brotes verdes das tuias...) como outros artificiais (témperas, papeis de cores, cartulinas, celofán, virutas etc...)

 

Saida de 4 anos ao Aquarium da Coruña

 O luns 10  os pequenos de 4 anos fixeron unha saída ó Aquarium da Coruña para ver os animais acuáticos que coñeceron durante o proxecto no que traballaron durante semanas. Realizaron unha vista guiada polo Aquarium. Viron medusas, tiburóns pequenos, morenas, estrelas de mar, doradas, peixes paiaso, cabaliños de mar, focas e moitos animáis mariños mais. Despois disfrutaron coa merenda no Parque de San Pedro.

 Para ver como foi a visita e o ben que o pasaron con este fantástico remate de proxecto premede AQUI no blog de 4 anos da profe Rosana.

 

REUNIÓN INFORMATIVA COA DIRECTORA DO IESP de AMES

luns 17 de xuño, ás 09:45 h, na biblioteca do CEIP A MAÍA,  convocámosvos a  unha reunión informativa coa Directora do IESP de Ames,Marisol Louro,  na que se vos dará información sobre o paso do alumnado de 6º de educación primaria a 1º da ESO;  así como se intentará dar resposta ás dúbidas e inquedanzas que vos poidan xurdir sobre o paso dos vosos fillos e fillas a esta nova etapa educativa.

Aproveitamos que estaredes aquí despedindo aos vosos fillos e fillas que marchan a Manzaneda e a continuación faremos esa pequena xuntanza. 

 

Bertamiráns, 11 de xuño de 2019

 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2019/20

1.- Usuarios lexítimos:

Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2018-2019. Os usuarios lexítimos de transporte escolar que non fagan uso do transporte escolar de xeito continuado perderán dita condición de usuario lexítimo.

2.- Uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios lexítimos:

 Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo ao alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario lexítimo do transporte escolar, é posible concederlle unha autorización excepcional para o seu uso, sempre que concorran os seguintes requisitos:

  Que existan prazas vacantes

 Que non comporte a modificación das rutas

  Que non supoña a creación de novas paradas

 Que non incremente a duración do traxecto

  Que non precise a incorporación de acompañante

 As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura Territorial correspondente, ponderándose como circunstancias a ter en conta, discapacidades, a curta idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado etc.

As ditas autorizacións concederanse en precario, precisándose nelas o feito de que quedarán sen efecto se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

3.- A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de prazas no vehículo.

 No caso de que o número de solicitudes de autorización excepcional para o uso de transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos, seguirase a seguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar os alumnos que teñan irmáns e irmás escolarizadas forzosamente no centro mentres estes permanezan nel.

 En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500m en zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área de influencia (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

 En cuarto lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil que solicite, por causa de proximidade xeográfica, a utilización do transporte dun centro distinto daquel no que está escolarizado (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En quinto lugar o alumnado de ensinanzas non obrigatorias (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados).

Finalmente, as persoas usuarias do programa TES+BUS.

Cando a prelación non poda establecerse pola Dirección do centro conforme á orde de preferencia anterior, porque o número de solicitantes pertencentes ao mesmo grupo exceda do número de prazas, o centro educativo formulará unha proposta numerada de candidatos ás autorizacións excepcionais ante a Xefatura Territorial que corresponda. Para este fin, confeccionará unha lista ordenada do primeiro ao último de todos os solicitantes na que, ademais de terse en conta as prioridades anteriores, valorarase as discapacidades, a idade dos alumnos, a distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de acceso aos centros e a situación económica e familiar dos alumnos. Cando como consecuencia da incorporación de novo alumnado que se produza durante o curso escolar, sexa preciso ceder a praza de transporte a un usuario lexítimo, o centro educativo que formulou a proposta orixinaria valorará de novo as solicitudes recibidas elevando á Xefatura Territorial correspondente unha nova proposta na que se distribúan as prazas sobrantes, aplicando os criterios de preferencia e ponderación recollidos neste apartado 3.

 

Bertamiráns, 10 de xuño de 2019

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

Visita de 4º ao Dolmen de Dombate e ao Castro da Cidá de Borneiro

 

  Os alumnos e alumnas de 4º de primaria  visitaron o 29 de maio o Dolmen de Dombate e o Castro da Cidá de Borneiro en Cabana de Bergantiños.

  Os alumnos fixeron actividades e tiveron unha visita guiada. Achegáronse así a unha parte importante da nosa historia. O monumento megalítico de Dombate foi usado entre o ano 3.800 a.C. ata o 2.700 a.C.  e o Castro da Cidá estivo habitado entre os séculos VI a.C. e o I d.C.. Viñeron encantados!

 

Nova xornada de Escola de nais e pais

 

 

 

Estimadas nais, pais, familias

Convidámosvos a unha nova xornada da escola de nais e pais, igualmente que a anterior,  adicada á resolución de conflitos.

Será o luns 10 de xuño en horario 16:30 a 18:30,na biblioteca do centro. 

A relatora será a mesma da sesión anterior, Mercedes Urbiola Ituarte.

 

Animádevos a asistir!
_______________________________

Novo servizo de mensaxería a través de Abalar Móbil

Estimadas nais, pais, familias,

A Consellería de Educación acaba de poñer   dispoñible unha nova funcionalidade na aplicación abalarMóbil: a mensaxería.

A mensaxería de abalarMóbil é unha nova funcionalidade que ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o centro e os responsables. Esta nova sección está dispoñible a partir da versión 1.3.0 da aplicación móbil tanto para dispositivos Android como iOS. 

 

Podedes descargar o manual neste enlace.

 

CIRCULAR INFORMATIVA

CIRCULAR 4/2018_19

 

Estimadas nais, pais,  familias,

Á volta destes días non lectivos de maio ( 30 e 31), xa entramos no último mes de curso. Quero transmitirvos varios avisos importantes sobre os seguintes aspectos:

1.- Axudas para libros e material e participación en fondo libros, lembrade que o prazo  rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

2.- Devolución dos libros do fondo solidario:

Prazo:

3º de educación primaria: mércores 19 de xuño.

4º de educación primaria: xoves 20 de xuño.

Lugar e horario de devolución:

Secretaría do centro. De 9:05 a 14:05

Condicións para a devolución:

·         Deben devolvelos os pais, nais, titores legais do alumnado.
·         Os libros teñen que estar en bo estado.
·         Forrados.
·         Sen marcas de lapis, bolígrafo, rotulador, etc.

·         É  obrigatorio retirarlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna.

 Non se recollerá ningún libro que non cumpra estas condicións

Si o pai, nai ou representante legal do alumnado  o solicita, poderáselle xerar un documento de “recollida” dos libros de texto efectivamente devoltos.

3.- Solicitude de transporte escolar para o curso 2019-20.

Dende o 10 ao 20 de xuño poderase presentar a solicitude na secretaría do centro. Poderase descargar o modelo de solicitude na web do centro ou recollela directamente en secretaría, en ambas opcións estará dispoñible dende o día 9 de xuño.

Lembrade que o servizo de transporte hai que renovalo todos os cursos.

4.- Campaña anual de recollida de roupa para a fundación Glorr

Igual que en cursos anteriores, faremos a campaña de recollida de roupa en xuño. Si desexades colaborar podedes traer as bolsas con roupa entre o día 3 e o día 5 de xuño e depositalas en conserxería. Tamén avisar de que hai moitísima roupa extraviada (chaquetóns, plumíferos, xerseis, sudadeiras, etc.) e, si ninguén vén a recuperala, doarase á fundación.

5.- Entrega de boletíns e remate das clases

O curso rematará o 21 de xuño de 2019 e os boletíns informativos coas cualificacións do alumnado entregaranse ese mesmo día.

6.- Recollida do historial académico do alumnado de 6º de educación primaria.

Desde o luns 1 de xullo e durante todo o mes, poderedes recoller  o historial académico do voso fillo ou filla. Debedes pasar por secretaría, e asinar a recollida. Horario de atención: de luns a venres, de 10:30h. A 13:00h.

Dende o centro enviamos unha copia do historial ao centro de educación secundaria en que prosiga os seus estudos o alumno ou a alumna, por pedimento do centro de educación secundaria.

 

Bertamiráns, 29 de maio de 2019

 

 

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

REUNIÓN INICIAL PARA FAMILIAS DE ALUMNADO DE 4º de E. INFANTIL PARA O CURSO 2019_20

O vindeiro luns 3 de xuño, ás 16:30h. haberá unha reunión inicial para nais/pais do alumnado de novo ingreso en 4º de educación infantil para o próximo curso.

Será na aula de psicomotricidade do edificio de educación infantil.

 

Bertamiráns, 28 de maio de 2019

 

A DIRECTORA

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

Camiñando entre versos de Antón Fraguas polo paseo fluvial de Bertamiráns.

     

O alumnado de infantil e primaria de Ames, participaron nunha iniciativa para o Día das Letras Galegas, que partiu do equipo de normalización lingüística do Concello, a idea foi  transformar o paseo fluvial de Bertamiráns nun CAMIÑO DE VERSOS, cunha escolma de versos do “Cancioneiro de Cotobade” de Antón Fraguas.

  Escribimos sobre lousas os versos de Fraguas, decorámolas e pendurámolas das árbores e polo chan para que os veciños as desfruten nos seus paseos polo parque, unha das nosas premisas pedagóxicas  é a aprendizaxe- servizo, é dicir, unha proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe e de servizo á comunidade nun só proxecto ben articulado onde os participantes aprenden ao traballar en necesidades reais da contorna coa finalidade de melloralo. Entendemos o  aprendizaxe-servizo como unha metodoloxía para unir o compromiso social coa aprendizaxe de coñecementos, habilidades, actitudes e valores: Aprender a ser competentes sendo útiles aos demais.

 


 


Neste enlace coa CRTVG está recollido o momento no que os nosos representantes colocaron as lousas e tamén o que dixeron sobre Antón Fraguas.


 

Distribuir contido