Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

Organigrama

EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN E OUTRAS COORDINACIÓNS

BIBLIOTECA         

 Coordina: M. INMACULADA RODRÍGUEZ

 TERESA FREIRÍA TATO

 LOLI  CORUJO MARTÍNEZ (BLOG da Biblioteca)

 ROSANA PÉREZ NOGUEIRAS 

ANTONIO RÍOS CORTÉS 

MERCEDES BLANCO 

ANA HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS 

ANA KATTERINA GÓMEZ PARDO 

ACTIV. EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Coordina: JORGE BERNAL RIVAS 

 MARY ÁNGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ 

MARÍA J. RAMOS SÁNCHEZ 

LIDIA BRENLLA 

RAMÓN RODRIGUEZ OROL 

RAQUEL SUÁREZ NOYA             

BEATRIZ MARTÍNEZ COLMEIRO 

TIC

Coordina: FRANCISCO LÓPEZ CAÑÁS 

JOSEFA M. PARDO MARTÍNEZ 

M. ISABEL MALLO MÍGUEZ 

MARÍA SANMARTÍN GÓMEZ

JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ VALCÁRCEL 

JOSÉ LUIS GARCÍA RÍOS

MIGUEL A. ENRÍQUEZ ECHEVARRÍA 

MARINA A. SALAS ELLACURIAGA  

CONVIVENCIA 

Coordina: CONCEPCIÓN MERAYO BUJÁN 

 XOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA 

M. JOSÉ PITA CONDE 

ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO 

RUBÉN MOSQUERA RENDO 

CHUS PICHER NÚÑEZ 

Mª MANUELA LÓPEZ CEA 

MERCEDES REY RAÑAL 

PURA ALBORÉS MARTÍNEZ 

MERCEDES MARTÍNEZ LANDÍN 

ROSA M. GARCÍA GARRIDO

M. TERESA PÉREZ GONZÁLEZ 

EDNL 

Coordina: ESTEFANÍA PENA BASCOY

M. CARMEN GONZÁLEZ VICENTE 

MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ 

MARISÚ JANEIRO CARAMÉS 

PATRICIA MOSQUEIRA VILAR 

MARTA DE DIOS RECAMÁN 

ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

SANDRA M. MACEIRA CASTRO 

OUTRAS COORDINACIÓNS

EDIXGAL: MARINA SALAS

 CICLO INFANTIL:  RAMÓN 

DPTO. ORIENT.: CONCHY 

DPTO. E.F.: ARANCHA

           INGLÉS: LIDIA 

         RELIXIÓN: RAQUEL  

NIVEIS DE PRIMARIA: 

1º: KATTY                 4º: CARMELA

 2º: M. LUZ                5ª: MARINA LAURA 

3ª: ANA                     6ª: MONCHO 

AULA DE REFLEXIÓN 

Coordina: CONCHY 

MAITE 

MERCEDES REY 

CARMELA 

CHUS

 WEB DO COLEXIO

LOLI CORUJO MARTÍNEZ

PROFESORADO CURSO 2018-2019

  • INFANTIL

AULA   TITOR-A/APOIO

4ºA      LOLI CORUJO

4ºB      MARTA DE DIOS

4ºC      (ANA CARBIA)  SANDRA MACEIRA

5ºA      BEATRIZ MARTÍNEZ

5ºB      RAMÓN RODRIGUEZ

5ºC      ROSANA PÉRAZ

6ºA      FANI PENA

6ºB      JOSE DOMÍNGUEZ

6ºC      MARÍA SAN MARTÍN

APOIO   MARISÚ JANEIRO

APOIO   MERCEDES  MARTÍNEZ  (1/2)

APOIO   CARLOTA    (1/2)

APOIO   ISABEL ABELLEIRA  (1/2)

RELIXIÓN 1     MARTA

RELIXIÓN 2     RAQUEL SUÁREZ

MÚSICA-AP.        JORGE BERNAL

  • PRIMARIA

AULA   TITOR-A/ESPECIALISTA

1ºA      A. KATTERINA GÓMEZ

1ºB      MERCEDES REY

1ºC      PACO LÓPEZ

2ºA      ANTONIO RÍOS

2ºB      JESÚS GARCÍA

2ºC      J. LUIS GARCÍA

3ºA      INMACULADA RODRÍGUEZ

3ºB      ANA HERRANZ

3ºC      MARÍA RAMOS

4ºA      CARMELA GONZÁLEZ

4ºB      ROSA GARCÍA

4ºC      Mª JOSÉ PITA

5ºA      MARINA SALAS

5ºB      MANOLI LÓPEZ

5ºC      MARINA LAURA FERNÁNDEZ

6ºA      TERESA FREIRÍA

6ºB      MONCHO VIEIRO

6ºC      FINA PARDO

INGLÉS 1     ISABEL MALLO

INGLÉS 2     LYDIA BRENLLA

INGLÉS 3     PATRICIA MOSQUEIRA

EF 1     MIGUEL ENRÍQUEZ

EF 2     ARANCHA VIDAURRE

EF 3     PURA ALBORÉS

MÚSICA 1       MERCEDES BLANCO

MÚSICA 2       JORGE BERNAL

RELIXIÓN 1     RAQUEL SUÁREZ

 

  • EQUIPO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA  CONCHY MERAYO

PT 1     Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ

PT 2     CHUS PICHER

AL 1     MAITE PÉREZ

AL 2     RUBÉN MOSQUERA

 

  • EQUIPO DIRECTIVO

 DIRECTORA        ISABEL ABELLEIRA

XEFA ESTUDOS   ROSA GARCÍA

SECRETARIA      MARÍA RAMOS

 

 

Facendo patio

  Este video é o resultado do proxecto "Facendo patio"  desenvolvido por un grupo de traballo de profes do cole. Intenta reflexar como é o noso patio, coas súas carencias e necesidades, e sobre todo como queremos que sexa. Queremos melloralo e conseguir que sexa un espacio para compartir, moito máis lúdico e agradable onde todos nos sintamos mellor.  Falan aportando ideas algúns nenos, profes e nais... A idea é que se podes soñalo, podes facelo!

   Agradecemos a colaboración de profes, alumnos, nais, Equipo directivo, Anpa e Concello de Ames cos que estamos en contacto para conseguir un patio mellor para todos.

Equipos de Dinamización curso 2017-2018

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

ESTEFANÍA PENA BASCOY: TITORA DE 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL. COORDINADORA

MARTA DE DIOS RECAMÁN:TITORA DE 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DASRRIBAS: TITORA DE 4ºA

CARMELA GONZÁLEZ VICENTE: TITORA DE 4ºC

ISABEL ABELLEIRA BARDANCA: DIRECTORA DO CENTRO.

 

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA

LIDIA BRENLLA LÓPEZ

Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ (ENCARGADA DO BLOG)

MERCEDES BLANCO ÁLVAREZ

MANUELA LÓPEZ CEA

Mª LOURDES ANTELO RODRÍGUEZ

ROSA PÉREZ NOGUEIRAS

MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ

Mª TERESA FREIRIA TATO: COORDINADORA

 

DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA ESCOLAR

ROSA GARCÍA GARRIDO (3º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

MARISÚ JANEIRO CARAMÉS (APOIO EN EDUCACIÓN INFANTIL)

MERCEDES MARTÍNEZ LANDÍN (APOIO EN EDUCACIÓN INFANTIL)

Mª TERESA PÉREZ GONZÁLEZ (ESPECIALISTA DE AUDICIÓN E LINGUAXE)

Mª JOSÉ PITA CONDE (3º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

CARMEN VÁZQUEZ PÉREZ (6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

Mª ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO (ESPECIALISTA EDUCACIÓN FÍSICA)

JOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA (6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

CONCEPCIÓN   MERAYO   BUJÁN    (XEFA   DO   DEP.   DE   ORIENTACIÓN) COORDINADORA)

 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

RAMÓN RODRÍGUEZ OROL (E. I)

JORGE BERNAL RIVAS (E.P, MÚSICA) JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ (2º E.P.)

Mª JOSÉ RAMOS SÁNCHEZ (3º E.P.) Mª JOSÉ FANDIÑO GARCIA ( E.I)

MARIA VICENTA BARTOLOMÉ HERRANZ (P.T.)

MARIA VICENTA BARTOLOME HERRANZ: COORDINADORA

 
DINAMIZACIÓN DAS TIC

DOMINGUEZ VALCARCEL, JOSÉ CARLOS

ENRÍQUEZ ECHEVERRÍA, MIGUEL ÁNGEL (COORDINADOR)

GAREA SAN LUIS, ARACELI

LÓPEZ CAÑÁS, FRANCISCO

MALLO MÍGUEZ, MARÍA ISABEL

PARDO MARTÍNEZ, JOSEFA MARÍA

PEREIRA BELLO, MARTA

SALAS ELLACURIAGA, MARINA AMALIA (COORDINADORA EDIXGAL)

SAN MARTÍN GÓMEZ,MARÍA

SUÁREZ NOYA, RAQUEL

 

 

 

 

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica no curso 2017-18

PRESIDENTA :MARÍA ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

XEFA DE ESTUDOS: ROSA MARÍA GARCÍA GARRIDO

SECRETARIA: MARTA PEREIRA BELLO

XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: CONCEPCIÓN MERAYO BUJAN

 
P.T:  Mª  VICENTA     BARTOLOMÉ  HERRANZ  +  COORDINADORA  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

COORDINADORES CICLO/NIVEL/DINAMIZACIÓNS:

o ARACELI GAREA SANLUIS (ED. INFANTIL)

o MARTA PEREIRA BELLO (1º ED. PRIMARIA)

o FRANCISCO LÓPEZ CAÑAS (2º ED. PRIMARIA)

o MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ (3º ED. PRIMARIA) 

o Mº DEL CARMEN GONZÁLEZ VICENTE (4º ED.PRIMARIA)

o JOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA (5º ED. PRIMARIA)

o MANOLI LÓPEZ CEA (6º ED. PRIMARIA)

o MARINA AMALIA SALAS ELLACURIAGA (COORDINADORA E-DIXGAL)

o ESTEFANÍA PENA BASCOY (COORDINADORA EDLG)

o Mª  TERESA FREIRÍA TATO (COORDINADORA DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA)

o MIGUEL ÁNGEL ENRÍQUEZ ECHEVERRÍA (COORDINADOR TIC)

Profesorado do Centro no curso 2017-18

DIRECTORA:            ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

XEFA ESTUDOS:      ROSA Mª GARCÍA GARRIDO

SECRETARIA:          MARÍA J. RAMOS SÁNCHEZ


EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO                               AULA          TITOR-A/APOIO
 
4ºA                                         5            LIDIA ANTELO PÉREZ
4ºB                                         2            RAMÓN RODRÍGUEZ  OROL
4ºC                                         9            ROSA PÉREZ NOGUEIRAS
5º A                                        4            ESTEFANÍA PENA BASCOY
5º B                                        1            JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ VALCARCEL
5º C                                        7            MARÍA SAN MARTÍN GÓMEZ
6ºA                                         3            Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ
6ºB                                         6            MARTA DEDIOS RECAMÁN
6ºC                                         8            MARÍA FANDIÑO GARCÍA

APOIO                                                  MERCEDES MARTÍNEZ LANDÍN
APOIO                                                  ARACELI GAREA SAN LUIS

APOIO                                                  MARISÚ JANEIRO CARAMÉS
APOIO                                                  Mª ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

MÚSICA +APOIO                                 JORGE  E. BERNAL RIVAS
RELIXIÓN 1                                         RAQUEL SUÁREZ NOYA
RELIXIÓN 2                                         MARTA do PILAR VIEITES SABEL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO                                 AULA       TITOR-A/ESPECIALISTA

1ºA                                            1         MARTA PEREIRA BELLO
1ºB                                            4         JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ
1ºC                                            2         Mª LOURDES ANTELO RODRÍGUEZ
2ºA                                            3         FRANCISCO LÓPEZ CAÑÁS
2ºB                                            5         MERCEDES REY RAÑAL
2ºC                                            6         Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ VICENTE
3ºA                                            7         Mª LUZ FERNÁNDEZ DASRRIBAS
3ºB                                            9         ROSA Mª GARCÍA GARRIDO
3ºC                                           10        Mª JOSÉ PITA CONDE
4ºA                                           17        ANA HERRÁNZ GONZÁLEZ
4ºB                                           18        MARÍA RAMOS SÁNCHEZ
4ºC                                           19        MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ
5ºA                                           12        TERESA FREIRÍA TATO
5ºB                                           14        RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA
5ºC                                           11        CARMEN VÁZQUEZ PÉREZ
6ºA                                           16        JOSEFA PARDO MARTÍNEZ
6ºB                                           15        MARINA AMALIA SALAS ELLACURIAGA
6ºC                                           13        MANOLI LÓPEZ CEA ESPECIALIDADE

INGLÉS 1                                             Mª ISABEL MALLO MÍGUEZ
INGLÉS 2                                             LIDIA BRENLLA LÓPEZ
INGLÉS 3                                             MIRTA NOEMI CAMINOS TEPERINOS

EF 1                                                      MIGUEL A. ENRÍQUEZ ECHEVARRÍA
EF 2                                                      Mª ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO
EF 3                                                      MIGUEL CABARCOS ROUCO

MÚSICA 1                                            MERCEDES BLANCO ÁLVAREZ
MÚSICA 2                                            JORGE E. BERNAL RIVAS

RELIXIÓN 1                                         RAQUEL SUÁREZ NOYA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA                                CONCEPCIÓN MERAYO BUJÁN

PT 1                                               Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

PT 2                                               Mª VICENTA BARTOLOMÉ HERRANZ

AL 1                                               Mª TERESA PÉREZ GONZÁLEZ

AL 2                                               PATRICIA  PLATAS MONTÁNEZ

Membros do Consello Escolar

PRESIDENTA : MARÍA ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

XEFA DE ESTUDOS: ROSA MARÍA GARCÍA GARRIDO
SECRETARIA: MARÍA JOSÉ RAMOS SÁNCHEZ

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

o MARINA AMALIA SALAS ELLACURIAGA
o Mª ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO
o Mª TERESA FREIRÍA TATO
o Mª JOSÉ PITA CONDE
o JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ VALCARCEL

REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS:

o MARTA RAQUEL DE CASTRO BARBOSA
o ANA JESÚS NÚÑEZ RODRÍGUEZ
o SANDRA MARÍA MACEIRA CASTRO
o CONCEPCIÓN VILAS CANTELAR

JAIME FRAGA ARES – Representante da ANPA

REPRESENTANTE DO CONCELLO:
o GENMA OTERO UHÍA

REPRESENTANTE DO P.A.S:
o VICENTE FERNÁNDEZ BALEBONA

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

A RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Segundo o establecido nesta resolución, o día 25 de outubro realizarase sorteo público ás 12:05h, na secretaría do centro para a designación dos membros da Xunta Electoral (titulares e suplentes) que rexirá estas eleccións.

A constitución da Xunta Electoral terá lugar o 3 de novembro en hora a determinar.

Bertamiráns, 24 de outubro de 2016

Mª Isabel Abelleira Bardanca

 

 

DIRECTORA

Membros dos Equipos de Dinamización no curso 2016-17

BIBLIOTECA                                                              

TERESA FREIRÍA TATO (coord.)

MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ

MERCEDES BLANCO ÁLVAREZ

Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ

Mª LOURDES ANTELO RODRÍGUEZ

MARTA DE DIOS RECAMÁN

MANUELA LÓPEZ CEA

ROSANA PÉREZ

LIDIA BRENLLA LÓPEZ

ROSA PÉREZ NOGUEIRAS

SARA DELGADO PORTO

 

CONVIVENCIA

CAROLINA SEQUERA CASANOVA (coord.)

CARMEN VÁZQUEZ PÉREZ

JOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA

Mª JESÚS JANEIRO CARAMÉS

MERCEDES MARTÍNEZ LANDÍN

Mª JOSÉ PITA CONDE

Mª ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO

CRISTINA YÁÑEZ CALVIÑO

Mª TERESA PÉREZ GONZÁLEZ

ROSA Mª GARCÍA GARRIDO

TIC

MIGUEL A. ENRÍQUEZ ECHEVARRÍA (coord.)

FRANCISCO RODRÍGUEZ FONTARIGO (coord. EDIXGAL)

Mª JOSEFA PARDO MARTÍNEZ

ANA HERRANZ GONZÁLEZ

ARACELI GAREA SAN LUIS

MARÍA SAN MARTIN GÓMEZ

JOSE CARLOS DOMÍNGUEZ VALCÁRCEL

ISABEL MALLO MÍGUEZ

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RAQUEL SUÁREZ NOYA

Mª TERESA PÉREZ GONZÁLEZ

 PACO LÓPEZ

MARINA A. SALAS ELLACURIAGA

 

ACTIV. COMPLEMENTARIAS

Mª VICENTA BARTOLOMÉ HERRANZ  (coord.)

MARÍA J. RAMOS SÁNCHEZ

JORGE E. BERNAL RIVAS

Mª JOSÉ FANDIÑO GARCÍA

JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ

RAMÓN X. RODRÍGUEZ OROL

 

EDNL

SUSANA NIETO PAZOS  (coord.)

MERCEDES REY RAÑAL

Mª LUZ FERNÁNDEZ DASRRIBAS

ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

Mª CARMEN GONZÁLEZ VICENTE

ESTEFANÍA PENA BASCOY

 

Profesorado do Centro

EQUIPO DE DIRECCIÓN

 

DIRECTORA

ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

XEFA ESTUDOS

ROSA Mª GARCÍA GARRIDO

SECRETARIA

MARÍA  J. RAMOS  SÁNCHEZ

EDUCACIÓN INFANTIL

 

CURSO

 

AULA

TITOR-A/APOIO

4ºA

5

SARA DELGADO PORTO

4ºB

1

JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ VALCARCEL

4ºC

7

MARÍA SAN MARTÍN GÓMEZ

5ºA

3

Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ

5ºB

6

MARTA DEDIOS RECAMÁN

5ºC

8

MARÍA FANDIÑO GARCÍA

6ºA

2

RAMÓN XOSÉ RODRÍGUEZ OROL    

6ºB

4

ESTEFANÍA PENA BASCOY

6ºC

9

ROSANA PÉREZ NOGUEIRAS

 

APOIO

 

MERCEDES MARTÍNEZ LANDÍN

APOIO

 

ARACELI GAREA SAN LUIS

APOIO

 

MARISÚ JANEIRO CARAMÉS

 

EF

 

CRISTINA YÁÑEZ CALVIÑO

MÚSICA

 

JORGE  E. BERNAL RIVAS

RELIXIÓN 1

 

RAQUEL SUÁREZ NOYA

RELIXIÓN 2

 

MARTA (compartida de Barouta)

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

CURSO

AULA

TITOR-A/ESPECIALISTA

1ºA

3

FRANCISCO LÓPEZ CAÑÁS

1ºB

 1

MERCEDES REY RAÑAL

1ºC

 2

CRISTINA YÁÑEZ CALVIÑO

2ºA

 7

MANUELA LÓPEZ CEA

2ºB

 4

JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ

2ºC

 5

Mª LOURDES ANTELO RODRÍGUEZ

3ºA

 17

ANA HERRANZ GONZÁLEZ

3ºB

 18

MARÍA J. RAMOS SÁNCHEZ

3ºC

 19

MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ

4ºA

 6

Mª LUZ FERNÁNDEZ DASRRIBAS

4ºB

 10

Mª JOSÉ PITA CONDE

4ºC

 9

Mª CARMEN GONZÁLEZ VICENTE

5ºA

 16

Mª JOSEFA PARDO MARTÍNEZ

5ºB

 15

MARINA A. SALAS ELLACURIAGA

5ºC

 13

FRANCISCO  RODRÍGUEZ FONTARIGO

6ºA

 14

JOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA

6ºB

 11

CARMEN VÁZQUEZ PÉREZ

6ºC

 12

Mª TERESA FREIRÍA TATO

ESPECIALIDADE

 

INGLÉS 1

 

Mª ISABEL MALLO MÍGUEZ

INGLÉS 2

 

LIDIA BRENLLA LÓPEZ

INGLÉS 3

 

SUSANA NIETO PAZOS

EF 1

 

MIGUEL A. ENRÍQUEZ ECHEVARRÍA

EF 2

 

Mª ARÁNZAZU VIDAURRE HEREDERO

EF 3

 

CRISTINA YÁÑEZ CALVIÑO

MÚSICA 1

 

MERCEDES BLANCO ÁLVAREZ

MÚSICA 2

 

JORGE E. BERNAL RIVAS

RELIXIÓN 1

 

RAQUEL SUÁREZ NOYA

RELIXIÓN 2

 

MARTA (compartida de Barouta)

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA

CAROLINA SEQUERA CASANOVA

PT 1

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

PT 2

Mª VICENTA BARTOLOMÉ HERRANZ

AL 1

Mª TERESA PÉREZ GONZÁLEZ

AL 2

ANA BOLAÑO VEIRAS (compartida co  IES)

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.

by Dr. Radut