CEIP Plurilingüe A Gándara

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO - CURSO 2016/2017

NOVO LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS E OS LIBROS QUE RECIBE CADA UN DO FONDO.

 

A LISTAXE DEFINITIVA SAIRÁ SOBRE O 22 DE XULLO DE 2016.

OS ALUMNOS PODEN RECIBIR 6 (Axuda máxima con rendas per cápita igual ou inferior a 5.400 €.)  OU  4 (Rendas per cápita entre 5.400,01 e 9.000 €) LIBROS DO FONDO, NUNCA MENOS. Se o centro dispón de libros suficientes para os que non teñen dereito a axudas seguirá repartindo libros por orde de rendas, de menor a maior, de ahi a importancia de donar libros ao centro por parte dos alumnos que non contan con axuda de libros.

Os que reciban 4 terán que mirar as listas e mercar os dous que lles faltan e os que teñan dereito a 4 e teñan asignados menos, deberán  poñerse en contacto co centro para saber os que se lles vai  proporcionar e despois saber que dous libros teñen que mercar.

 

Estes libros se entregarán a principio de curso aos alumnos e os país/naís teñen que comprometerse a que os seus fillos coidarán e devolverán ao centro os libros ao final do curso 2016/2017 ben conservados e sen escribir neles. Do contrario, a non ser que se repoñan, non recibiran axuda de libros para o seguinte curso.

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS E OS LIBROS QUE RECIBE CADA UN DO FONDO.

  

LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/2017.

Descargar libros de texto do vindeiro curso 2016/2017.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019/2020.

COMEDOR ESCOLAR 2019/2020

Enlace á Instrución 1/2019 sobre funcionamento de comedores de xestión directa.

Clica para ver o menú de outubro

 

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR - 2016/2017:

Enlace á Instrucción 1/2016 sobre funcionamento de comedores escolares de xestión directa.

 

Clica para descargar o formulario de autodeclaración e especificacións.

 

Enlace á CALCULADORA simulación prezos comedores: permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar.

 

Aberto o prazo de admisión de membros da comunidade educativa, como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do servizo de comedor escolar durante o curso 2016-2017. Poden coller o impreso en secretaría.

 

`Calendarios escolares curso 2016/2017 e anteriores.

 

Calendario escolar (DOGA).

 

TRANSPORTE ESCOLAR - Curso escolar 2016-2017:

 

  • INSTRUCIÓN 3/2016 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2016-2017. Ligazón
  • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2016-2017, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
  • MODELO de solicitude para modificación de itinerario, curso 2016-2017.Ligazón

 

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017

Para máis información clicade no seguinte enlace:

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

 

 Acceso á SOLICITUDE: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B

 

Descargar o ANEXO I.

 

Anexo I en Castelán.

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

Desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria informamos de que -en cumprimento da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa- os vindeiros días 11, 12 e 13 de maio terá lugar a proba de avaliación final de Educación Primaria en todos os centros escolares da Comunidade Autónoma.

Dado que esta é a primeira vez que se realiza esta proba de avaliación final de Primaria (6º curso) a Consellería informa de que:

- Esta avaliación é unha proba individualizada de carácter estritamente informativo e orientador. É dicir, os resultados obtidos non computan a efectos de ningunha cualificación e non terán efectos no expediente académico dos alumnos e das alumnas. Polo tanto, fronte ao que erroneamente se está a difundir, non se trata de ningunha reválida.

- Os resultados obtidos son de uso interno dos centros, do alumnado e dos seus pais e titores. Polo que, en ningún caso, a Consellería vai facer clasificacións de alumnos e de alumnas ou establecer ranking de centros.

- Esta avaliación –que se desenvolverá dentro do horario lectivo ordinario- está configurada de xeito moi similar á avaliación de 3º curso de Primaria realizada o curso pasado; pero neste caso está baseada e deseñada segundo os estándares do currículo de 6º e adaptada á franxa de idade dos nenos e nenas aos que vai dirixida.

- A proba non mide coñecementos do alumnado en canto a materias específicas, senón as súas destrezas nas competencias avaliadas, que son: competencia en comunicación lingüística (que será avaliada por separado nas dúas linguas cooficiais e na primeira lingua estranxeira), competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía.

- Queremos enviar unha mensaxe de tranquilidade ás familias, xa que esta proba debe entenderse como unha ferramenta diagnóstica máis, que axuda os centros educativos e as familias a ter información adicional sobre a evolución do alumno ou da alumna. Información que non inflúe no seu expediente académico, pero que permite, no caso de detectarse algunha carencia, actuar de xeito personalizado e específico para solucionala, ao mesmo tempo que achega unha información valiosa tanto para os centros como para a propia administración á hora de deseñar e implementar programas de mellora educativa.

- A avaliación require da colaboración de todos os membros da comunidade educativa, a quen a Consellería agradece o seu esforzo e reitera a importancia de contar coa participación de todo alumnado. O desenvolvemento desta proba de xeito detallado pode consultarse no Diario Oficial de Galicia do día 26 de abril.