Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Secretaría Xeral de Universidades
Logo SugOrganigrama e información

Información sobre ordenación, planificación e execución das competencias en materia de universidades e ensinanzas universitarias, sobre accións de apoio á formación e actualización do persoal docente das universidades galegas e sobre accións de apoio económico aos estudantes universitarios.

 

Así mesmo, sobre coordinación no proceso de incorporación dos estudantes do sistema universitario de Galicia, e sobre implantación de estudios universitarios, tanto de carácter oficial e de validez en todo o territorio nacional coma os conducentes a títulos conforme o sistema vixente nos países estranxeiros.

 
Secretario Xeral de Universidades
          José Alberto Díez de Castro
          Teléfonos:  981 545 427   /   981 545 446
          Fax: 981 545 422
          Correo electrónico: sxu@edu.xunta.es
 
Subdirección Xeral Universidades
           Mª Beatriz Soutelo Ferro
           Teléfono: 981 545 446
 
          Servizo de Coordinación do Sistema Universitario
          Lourdes Rodilla Jiménez: 981 54 54 30
 
          Servizo de Apoio e Orientación aos Estudiantes Universitarios
          Ana Isabel Millor Rego: 981 54 44 30
 
          Servizo de Financiamento do Sistema Universitario
          Mónica Aurora Hermo Nimo 981 54 54 79

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

           Mª Jesús Tallón Nieto

Teléfono: 981 95 78 20

          Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica

         Silvia Pérez Pardo : 981 95 76 49

          Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

          Faustino Infante Roura: 881 99 51 50

 

Enderezo:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Secretaría Xeral de Universidades
Edificio Administrativo de San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela