A Consellería de Educación dotará a 41 centros educativos de Ourense preto de 2.000 ordenadores ultraportátiles para o desenvolvemento do proxecto Abalar o vindeiro curso

O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, presentou aos directores dos centros ourensáns a estratexia de implantación das TIC no sistema educativo

Mar, 18/05/2010 - 16:14
Abalar
O subdirector xeral de Sistemas Informáticos da Consellería de Educación, Carlos Vázquez Mariño; o Delegado Territorial de Ourense, Rogelio Martínez; e o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Mira Lema

Case 2.000 alumnas e alumnos de 41 centros de Ourense terán en setembro cadanseu ordenador ultraportátil na aula, grazas á implantación do Proxecto ABALAR nos centros educativos da zona, que vai desenvolver a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Un investimento de 1.450.000 euros en equipamento informático, infraestruturas e formación do profesorado, o que demostra a forte aposta que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria está a facer pola calidade do ensino nos centros de Ourense e a súa área.

Así o asegurou o Delegado Territorial de Ourense, Rogelio Martínez, que presentou hoxe o Plan ABALAR para a comarca de Ourense, acompañado polo director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Mira Lema; e o subdirector xeral de Sistemas Informáticos da Consellería de Educación, Carlos Vázquez Mariño.

Tras o encontro cos medios os representantes da Consellería de Educación mantiveron unha reunión cos directores dos 41 centros públicos e privados da provincia de Ourense que participan nesta primeira fase do Proxecto ABALAR. Os primeiros en entrar no proxecto para a implantación das novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), o vindeiro curso serán 91 aulas de colexios e institutos da provincia. Así, os alumnos e alumnas de 5º de Primaria e 1º da ESO, disporán de cadanseu ordenador ultraportátil. Ademais, o proxecto dotará ás aulas de encerado dixital e ordenador de sobremesa para o profesorado.

Integración da comunidade educativa

A estratexia de implantación das TIC no sistema educativo que está a desenvolver a Consellería de Educación, a través do Proxecto ABALAR vai supor a conversión de colexios e institutos en Centros Educativos Dixitais, o que redundará nun cambio do modelo ensino-aprendizaxe. Isto esixe a adopción e integración das TIC en todos os ámbitos do proceso educativo, a través do fomento da Cultura Dixital, e coa implicación das familias e de toda a comunidade educativa. Para favorecer esta participación, o proxecto disporá dun portal web propio, ‘espazoABALAR’, que será o referente dos servizos educativos en Galicia para toda a comunidade –profesorado, alumnado, familias, ANPAS...-.

Deste xeito, as familias poderán facer un seguimento académico dos seus fillos en ‘espazoABALAR’, grazas a un procedemento de comunicación directa e multicanle cos profesores e titores.

Por outra banda, o espazo destinado aos docentes na plataforma web de ABALAR facilitará a parte administrativa do seu traballo, simplificando procesos como a introdución de datos nos expedientes do alumnado, abrindo novas canles de comunicación cos alumnos, as familias, a dirección do centro e o resto do profesorado. Ademais, a web vai poñer ao seu dispor ferramentas moi demandadas polo profesorado como o ‘Caderno do Profesor’, no que atopará ferramentas para o control da asistencia do alumnado, o diario de clase, as tarefas e traballos asignados aos alumnos, etc. Parte desta información estará tamén dispoñible para as familias, de tal forma que poidan seguir de cerca o desenvolvemento académico dos seus fillos.

A súa participación no proxecto vai quedar tamén favorecida polo 'Repositorio de Contidos Educativos Dixitais'. Trátase dunha ferramenta que permitirá a xestión, difusión e emprego dos recursos educativos desenvolvidos pola comunidade educativa de Galicia para integrar as TIC, e onde se agregarán outros de diferente procedencia (repositorios doutras Comunidades Autónomas, Ministerio ou mesmo internacionais). Isto significa, dunha banda fomentar a colaboración entre a comunidade docente, aproveitando ademais as mellores prácticas desenvolvidas nos centros máis avanzados; e doutra poñer en valor o seu traballo, como actores fundamentais do cambio educativo.

No tocante ao alumnado, ‘espazoABALAR’ permitirá nun futuro novos mecanismos para traballar con estudantes que requiran unha atención especial e diferenciada.

Deste xeito, posibilitará a educación a distancia, facilitando o acceso ao ensino a enfermos de longa duración hospitalizados ou nas súas vivendas, persoas con mobilidade reducida, e estudantes con necesidades específicas. Ademais, permitirá un amplo seguimento académico, e a interacción co profesor ou a dirección do seu centro, o que se traduce nun claro fomento da actitude colaborativa.

Unha aposta de futuro

Baseado sobre accións planificadas no ámbito da tecnoloxía, da metodoloxía educativa, e da capacitación dos docentes, a meta final que persegue ABALAR é un cambio integral no modelo educativo, de tal forma que se pase do uso dunha aula específica de informática a que esta sexa parte diaria da actividade en todas as aulas.
No período 2010- 2013 está previsto que se beneficien da modernización do ensino uns 87.000 alumnos de 1.000 centros educativos de toda Galicia, ademais de 15.000 docentes, que recibirán formación específica para o uso das TIC na súa práctica diaria.

Centros Proxecto ABALAR en OURENSE

NOME
LOCALIDADE
CONCELLO
CEIP A Ponte
Ourense
Ourense
CEIP Albino Núñez
Ourense
Ourense
CEIP Amaro Refojo
Verín (Santa María A Maior)
Verín
CEIP Bibei
CEIP Calvo Sotelo
Viana Do Bolo (Santa María)
O Carballiño  
Viana do Bolo
O Carballiño
CEIP Condesa de Fenosa
O Barco (San Amaro)
Barco de Valdeorras (O)
CEIP Curros Enríquez
Celanova (San Rosendo)
Celanova
CEIP Curros Enríquez
Ourense
Ourense
CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB
Ourense
Ourense
CEIP Julio Gurriarán Canalejas
O Barco (San Amaro)
Barco de Valdeorras (O)
CEIP Manuel Bermúdez Couso
A Pobra de Trives (Santo Cristo da Misericordia)
Pobra de Trives (A)
CEIP Ramón Otero Pedrayo
O Barco (San Amaro)
Barco de Valdeorras (O)
 
CEIP TOTAL
12
 
 
 
CPI Antonio Faílde
Cambeo (Santo Estevo)
Coles
CPI Tomás de Lemos
Ribadavia (San Domingos De Fóra)
Ribadavia
CPI Tomás Terrón Mendaña
Sobradelo (Santa María)
Carballeda de Valdeorras
CPI Virxe dos Remedios
Castro Caldelas (San Sebastián)
Castro Caldelas
 
CPI TOTAL
4
 
 
 
CPR Divina Pastora
O Barco (San Amaro)
Barco de Valdeorras (O)
CPR Madre de Dios
Sobrado Do Bispo (Santa María)
Barbadás
CPR María Inmaculada
Verín (Santa María A Maior)
Verín
CPR Pablo VI Fátima
A Rúa De Valdeorras (Santo Estevo)
Rúa (A)
CPR Sagrado Corazón
Celanova (San Rosendo)
Celanova
CPR San José
Ourense
Ourense
CPR Santa Maria
Ourense
Ourense
CPR Santa Teresa de Jesús
Ourense
Ourense
CPR Santo Ángel
Ourense
Ourense
 
CPR TOTAL
9
 
 
 
IES As Lagoas
Ourense
Ourense
IES Carlos Casares
Viana Do Bolo (Santa María)
Viana do Bolo
IES Castro de Baronceli
Verín (Santa María A Maior)
Verín
IES de Celanova
Celanova (San Rosendo)
Celanova
IES Eduardo Blanco Amor
Ourense
Ourense
IES Julio Prieto Nespereira
Ourense
Ourense
IES Manuel Chamoso Lamas
O Carballiño (San Cibrao)
Carballiño (O)
IES Martaguisela
O Barco (San Amaro)
Barco de Valdeorras (O)
IES Nº 1
O Carballiño (San Cibrao)
Carballiño (O)
IES O Couto
Ourense
Ourense
IES Portovello
Ourense
Ourense
IES Ramón Otero Pedrayo
Ourense
Ourense
IES Xermán Ancochea Quevedo
A Pobra de Trives (Santo Cristo da Misericordia)
Pobra de Trives (A)
IES Xesús Ferro Couselo
Ourense
Ourense
IES Xesús Taboada Chivite
Verín (Santa María A Maior)
Verín
IES 12 de Outubro
Ourense
Ourense
 
IES TOTAL
16
 
 
 
 
TOTAL CENTROS
41