Cultura e Educación e Leroy Merlín colaborarán para impulsar a Formación Profesional e a inserción laboral dos estudantes de ciclos formativos

Xesús Vázquez Abad asinou hoxe un protocolo de colaboración polo que se ofertarán bolsas de formación remuneradas no centro de traballo da empresa en Galicia

Ven, 11/01/2013 - 10:51
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Ab
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, e Juan Bravo Cabello, representante de Leroy Merlín, asinaron hoxe un protocolo de colaboración

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, e Juan Bravo Cabello, representante de Leroy Merlín, asinaron hoxe un protocolo de colaboración para impulsar a Formación Profesional galega e a inserción laboral dos seus estudantes. Na sinatura do protocolo estiveron presentes, ademais dos asinantes, o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; e a asistente de Recursos Humanso da compañía, Iria Pazos.

Ao abeiro deste acordo facilítase que as alumnas e alumnos de ciclos formativos realicen o módulo de formación (FCT) en centros de traballo da compañía. Así mesmo, a Consellería e Leroy Merlín abren vías de colaboración para a formación continua de traballadores e profesorado de FP.

Bolsas remuneradas para o alumnado

A colaboración entre ambas as entidades contempla tres suxeitos fundamentais: o alumnado, os docentes e os traballadores da compañía. No primeiro dos casos, Leroy Merlín comprométese a facilitar postos formativos para que o alumnado de FP realice a FCT nos seus centros de traballo.

A maiores, e co obxecto de favorecer a súa inserción no mundo laboral, a compañía convocará 15 bolsas formativas remuneradas dirixidas a estudantes cunha media superior aos 7 puntos- de último curso ou que teñan rematado os ciclos formativos en Instalacións Eléctricas e Automáticas; Madeira, moble e cortiza; Soldadura; ou Comercio e Marketing. Cómpre sinalar que, tras realizar estas bolsas, a empresa ofrecerá aos estudantes a posibilidade de contratación.

O período formativo desenvolverase nas instalacións da empresa en Santiago de Compostela, entre xuño e setembro de 2013, durante o cal se impartirán xornadas semanais para complementar as competencias profesionais adquiridas no seus respectivos centros educativos. Serán os propios profesores os que propoñan ás alumnas e alumnos para que participen neste programa de bolsas, cuxo proceso de selección comezará o vindeiro mes de febreiro.

Trátase dun avance máis cara á implantación, por primeira vez, de medidas adaptadas ao sistema de Formación Profesional en alternancia en Galicia; unha iniciativa na que a Consellería de Cultura e Educación está a traballar a través do diálogo con diferentes empresas.

Actualización dos docentes

Co obxecto de favorecer a actualización do profesorado de ciclos formativos – o que redundará nun beneficio tamén para o alumnado- Leroy Merlín facilitará que os docentes realicen estadías formativas na empresa, así como a súa participación nas accións formativas que se organicen para as traballadoras e traballadores da compañía; e visitas técnicas de profesores e alumnos ás súas instalacións.

Así mesmo, Leroy Merlín comprométese a colaborar nas xornadas e conferencias sobre o sector que a Consellería poida organizar en centros educativos como complemento ao currículo dos ciclos.

Formación continua

Pola súa parte, a Consellería dará soporte e asesoramento aos traballadores da empresa que desexen acollerse ao Plan de recoñecemento da experiencia profesional impulsado por Cultura e Educación. Desta forma, os traballadores poderían obter certificados de profesionalidade ou a acreditación de unidades de competencia de módulos de FP, a través da avaliación das competencias adquiridas durante os seus anos de labor profesional.

Neste mesmo sentido, o departamento educativo da Xunta de Galicia comprométese a colaborar na formación continua destas persoas desenvolvendo unha oferta educativa flexible, e mesmo plans de formación a medida. Así mesmo, os centros educativos orientarán á empresa na organización e desenvolvemento da formación básica necesaria para que as empregadas e empregados de Leroy Merlín que non dispoñen dos requisitos académicos para cursar os ciclos de FP poidan presentarse ás probas de acceso.

O protocolo asinado hoxe enmárcase na aposta estratéxica da Consellería de Cultura e Educación pola FP como porta de entrada ao mundo laboral, en estreita colaboración coas empresas máis significativas do tecido socioprodutivo de Galicia.