Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Peche do informe trimestral dos colaboradores de comedores escolares

Xov, 04/03/2010 - 14:15

Co obxecto de axilizar os trámites que se precisan para proceder ao peche do segundo trimestre, ponse en coñecemento de todos os centros con comedor xestionado pola consellería, que as datas de peche e remisión do informe relativo aos colaboradores do comedor escolar comeza o día 26 de marzo e remata o 9 de abril, período no que deben de estar introducidos todos os datos relativos aos colaboradores.

Menú Advertisement

Comedores escolares

Sen términos