Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2012/2013

Mér, 09/05/2012 - 09:01

Xúntase a Resolución do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2012-2013.