Publicación das datas, horas e lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba dos procesos selectivos no concurso-oposición de corpos docentes non universitarios (ED001A)

Mar, 11/06/2024 - 10:09

Xúntase a Resolución do 10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación e ao corpo de profesores de ensino secundario e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de mestres e ao corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, e procedemento de adquisición de novas especialidades por parte do persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A) polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación das persoas aspirantes e a primeira proba.

 

PDF icon Orde do 31 de xaneiro de 2024 (DOG)

PDF icon Resolución do 5 de abril de 2024 (listaxes provisorias de persoal admitido e excluído)

PDF icon Anexo I: persoal aspirante admitido provisoriamente Primaria

PDF icon Anexo I: persoal aspirante admitido provisoriamente Secundaria

PDF icon Anexo II: persoal aspirante excluído provisoriamente Primaria

PDF icon Anexo II: persoal aspirante excluído provisoriamente Secundaria

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpo de mestres)

PDF icon Resolución do 23 de abril de 2024 de desistimento da petición

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpos de secundaria e outros)

PDF icon Composición do tribunal de valoración da proba de coñecemento de lingua castelá

PDF icon Composición do tribunal de valoración da proba de coñecemento de lingua galega

PDF icon Resolución do 10 de maio de 2024 (listaxes definitivas de persoal admitido e excluído)

PDF icon Anexo I: persoal aspirante admitido definitivamente Primaria

PDF icon Anexo I: persoal aspirante admitido definitivamente Secundaria

PDF icon Anexo II: persoal aspirante excluído definitivamente Primaria

PDF icon Anexo II: persoal aspirante excluído definitivamente Secundaria

PDF icon Listaxe de persoas non exentas de galego Primaria

PDF icon Listaxe de persoas non exentas de galego Secundaria

PDF icon Listaxe de persoas non exentas de castelán Secundaria

PDF icon Corrección de erros pola que se modifica a listaxe definitiva de admitidos

PDF icon Resolución do 21 de maio de 2024: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Resolución do 10 de xuño de 2024 (distribución de persoas aspirantes por tribunal)

PDF icon Anexo I: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Anexo II: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria e outros)

PDF icon Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de xuño de 2024 (distribución de persoas aspirantes por tribunal)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de xuño de 2024 (datas, horas e lugares en que se fará a presentación e a primeira proba)

PDF icon Tribunais constituidos (Primaria)

PDF icon Tribunais constituidos (Secundaria)