Proposta provisional de adxudicación de mobilidades. Persoal Erasmus+ KA131-HED-000064182

Mar, 26/03/2024 - 12:06

Publícase a proposta provisional de adxudicación de mobilidades de persoal convocadas pola Resolución do 27 de decembro de 2023 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se establece o procedemento para a tramitación de mobilidades de profesorado de ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional dos centros educativos que forman parte do consorcio do proxecto 2022-1-ES01-KA131-HED-000064182 e persoal da Dirección Xeral de Formación Profesional.

O prazo de presentación de reclamacións ou renuncias será de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación.