Cursos AFD. Convocatoria 2024

Xov, 15/02/2024 - 10:04

Información da oferta de accións formativas do Plan Formativo para o emprego (cursos AFD), dos lugares e condicións para a súa realización unha vez establecido o Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, infórmase da oferta de cursos AFD, dos lugares e condicións para a súa realización.

Máis información.