Resolución definitiva do 9 de febreiro de 2024 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar na 2º convocatoria do curso 2023/24 no programa educativo "Que non te líen, ti elixes"

Lun, 12/02/2024 - 14:43
c

Xúntase a Resolución definitiva do 9 de febreiro de 2024 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar na 2º convocatoria do curso 2023/24 no programa educativo "Que non te líen, ti elixes".