Publicación das vacantes provisionais no concurso xeral de traslados (código de procedemento ED012A)

Mar, 06/02/2024 - 08:02

Xúntase a Resolución do 5 de febreiro de 2024 pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A).