A Xunta envía aos sindicatos da Mesa Sectorial a proposta de distribución por especialidades das 1.743 prazas de oposicións do ensino público neste ano

O 86% das prazas que se ofertarán nas probas son de novo ingreso.

Un total de 520 son de mestres, 875 de profesores de ensino secundario, 84 de especialistas en sectores singulares da FP e 33 de docentes de escolas de idiomas.

As 231 restantes son para que funcionarios docentes poidan acceder ao corpo de profesores de ensino secundario (220) ou ao de inspectores de educación (11).

Mér, 10/01/2024 - 10:00
brazos descansando sobre un pupitre

A Xunta de Galicia enviou esta mañá ás organizacións sindicais da Mesa Sectorial a proposta de distribución por especialidades das 1.743 prazas de oposicións para o ensino público neste ano 2024. Esta proposta analizarase o vindeiro martes 16 na reunión deste órgano, á que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades levará tanto o decreto de oferta pública de emprego como a convocatoria das probas que se celebrarán, como é habitual, a final de curso.

 

Das 1.743 prazas, un total de 1.512, o 86%, son de novo ingreso. Delas, 520 son para o corpo de mestres, 875 para o de profesores de ensino secundario, 84 do novo corpo de profesores especialistas en sectores singulares da FP e 33 de escolas oficiais de idiomas.

 

A distribución por especialidades é a reflectida nas seguintes táboas:

 

Corpo de mestres

520 prazas, oito especialidades

Especialidades

Prazas

Educación Infantil

50

Lingua Estranxeira: Inglés

65

Lingua Estranxeira: Francés

50

Educación Física

40

Música

20

Pedagoxía Terapéutica

110

Audición e Linguaxe

80

Educación Primaria

105

 

Corpo de profesores de ensino secundario

875 prazas, 34 especialidades

Especialidades

Prazas

Filosofía

24

Latín

10

Lingua Castelá e Literatura

36

Xeografía e Historia

29

Matemáticas

24

Física e Química

20

Bioloxía e Xeoloxía

10

Debuxo

15

Francés

10

Inglés

80

Música

10

Educación Física

46

Orientación Educativa

21

Tecnoloxía

60

Lingua Galega e Literatura

80

Economía

22

Administración de Empresas

15

Formación e Orientación Laboral

20

Informática

50

Intervención sociocomunitaria

22

Organización e Xestión Comercial

17

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

19

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

20

Procesos de produción agraria

11

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

16

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos

10

Instalacións electrotécnicas

18

Operacións e equipamentos de produción agraria

10

Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

13

Procedementos sanitarios e asistenciais

18

Procesos comerciais

11

Procesos de xestión administrativa

25

Sistemas e aplicacións informáticas

65

Equipos electrónicos

18

 

Corpo de profesores especialistas en sectores singulares da FP

84 prazas en cinco especialidades

Especialidades

Prazas

Cociña e pastelería

10

Fabricación e instalación de carpintería e moble

11

Mantemento de vehículos

25

Mecanizado e mantemento de máquinas

28

Soldadura

10

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

33 prazas en tres especialidades

Especialidades

Prazas

Francés

11

Galego

7

Inglés

15

 

Acceso ao corpo de Inspectores de Educación

Especialidade

Prazas

Inspección Educativa

11

 

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1 ao corpo de profesores de ensino secundario

Especialidades

Prazas

Filosofía

6

Latín

2

Lingua Castelá e Literatura

9

Xeografía e Historia

7

Matemáticas

6

Física e Química

5

Bioloxía e Xeoloxía

2

Debuxo

4

Francés

2

Inglés

20

Música

2

Educación Física

12

Orientación Educativa

5

Tecnoloxía

15

Lingua Galega e Literatura

20

Economía

6

Administración de Empresas

4

Formación e Orientación Laboral

5

Informática

13

Intervención sociocomunitaria

6

Organización e Xestión Comercial

5

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

5

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

Procesos de produción agraria

3

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

4

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos

2

Instalacións electrotécnicas

5

Operacións e equipamentos de produción agraria

2

Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

3

Procedementos sanitarios e asistenciais

5

Procesos comerciais

3

Procesos de xestión administrativa

6

Sistemas e aplicacións informáticas

16

Equipos electrónicos

5