Resolución definitiva de centros seleccionados en Contratos Programa Inclúe (CP Inclúe) 2023/24

Mar, 21/11/2023 - 08:42
i

Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros seleccionados conforme o disposto no apartado 13 da Resolución do 12 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regulan os Contratos- Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2023/24.