Resolución do 14 de setembro de 2023 pola que se resolve a convocatoria das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola UE no marco do programa comunitario Erasmus+, para alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores no curso 2022/23

Xov, 21/09/2023 - 09:54

Xúntase a Resolución do 14 de setembro de 2023 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 10 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2022/23 (código de procedemento ED322A).