Consello escolar de Galicia

O  Consello Escolar de Galicia creouse en 1986 como foro de reflexión, expresión e achega de ideas dos representantes de todos os sectores sociais na política educativa de Galicia.

Responsable:

Manuel Corredoira López (Vicepresidente)

Teléfono:

881 99 76 54

Email:

conselloescolar [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano s/n  

15781 Santiago de Compostela (A Coruña)