Resolución definitiva pola que se fai pública a relación dos centros que amplían a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL)

Xov, 03/08/2023 - 15:01

Xúntase a resolución  definitiva pola que se fai pública a relación dos centros que amplían a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar (RAOGAL) creada con carácter experimental ao abeiro da resolución do 14 de xuño de 2021.