Resolución do 2 de xuño de 2023 pola que se establecen aulas de capacitación dixital en centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para a creación da Rede Galega de Educación Dixital

Lun, 05/06/2023 - 08:05

Xúntase a Resolución do 2 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Formación profesional pola que se establecen aulas de capacitación dixital en centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para a creación da Rede Galega de Educación Dixital na Comunidade Autónoma de Galicia.