A Xunta impulsa a incorporación de 25 aulas de emprendemento e 15 espazos de tecnoloxía aplicada aos centros de formación profesional

O Portal Educativo publica estas convocatorias, que teñen como obxectivo mellorar as perspectivas laborais dos estudantes de ciclos formativos

As iniciativas, cun investimento total de máis de 1,2M€, entroncan directamente cos obxectivos da Estratexia FP Galicia 2030 e do Plan Innova FP Galicia

Sáb, 03/06/2023 - 10:05
et

Os centros de FP galegos van contar o vindeiro curso con 25 novas aulas de emprendemento e 15 espazos de tecnoloxía aplicada máis. A Xunta vén de publicar no Portal Educativo estas convocatorias, que teñen como obxectivo mellorar as perspectivas laborais dos estudantes, fomentando o emprendemento e facilitándolles entrar en contacto con elementos e ferramentas tecnolóxicas que se empregan nas empresas.

Cun investimento de máis de 1,2M€, ambas iniciativas entroncan cos obxectivos da Estratexia FP Galicia 2030 e do Plan Innova FP Galicia, as follas de ruta do Goberno galego para continuar consolidando estas ensinanzas ao longo da década.

Canalizar as iniciativas emprendedoras

No caso das aulas de emprendemento, poderán participar os centros que impartan ciclos de grao medio ou superior e que non formen parte xa do programa. A finalidade da convocatoria é crear espazos para o desenvolvemento de actividades que fomenten e canalicen as iniciativas emprendedoras do alumnado do centro educativo, e en particular do alumnado que está próximo a finalizar os ciclos, mediante un sistema de orientación, guía e titoría das ideas emprendedoras aportadas polo propio alumnado.

Nelas ofrécese un soporte administrativo, técnico e de infraestruturas para as primeiras fases dun proxecto emprendedor, similar ao dun marco de desenvolvemento dunha startup, xunto co asesoramento e axuda necesarios para poñer en marcha o seu proxecto empresarial. Se acada un nivel de madurez suficiente para a súa posta en marcha, desde a aula faranse as xestións necesarias para a súa integración nun viveiro da Rede de viveiros de empresa do programa Eduemprende.

Desenvólvense, ademais, actividades formativas focalizadas no desenvolvemento das habilidades e competencias que o alumnado debe adquirir para ter un enfoque emprendedor: habilidades persoais, sociais, de relación, de comunicación, de definición de produto, de desenvolvemento de prototipos ou de propostas.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 14 de xuño. Os centros interesados deberán remitila directamente á Dirección Xeral de Formación Profesional. A convocatoria está dotada cos 425.000€, dos que 300.000€ se destinarán ás aulas que xa están en funcionamento e o orzamento restante será para a creación das novas.

Neste momento os centros de FP contan cun total de 60 aulas de emprendemento, que se incrementarán ata as 85 o vindeiro curso ao abeiro desta convocatoria.

Simulación das contornas laborais

A través do programa de espazos de tecnoloxía aplicada dótase aos centros de FP de ferramentas e elementos que simulan as contornas laborais, nas que se poden empregar metodoloxías baseadas en proxectos ou retos próximos a cada sector produtivo, incorporando recursos apoiados en tecnoloxías dixitais tales como simuladores ou xemelgos dixitais.

O orzamento total ascende a 825.000€. Cada centro beneficiario recibirá unha achega de 55.000€ que poderá ser destinada á adaptación dos espazos e á adquisición de equipamentos tecnolóxicos propios de distintos sectores produtivos.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 14 de xuño. Na actualidade contan con estes espazos un total de 27 centros galegos, que se incrementarán ata os 42 con esta nova convocatoria.