Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023

Mar, 23/05/2023 - 09:51

Xúntase a Resolución do 23 de maio de 2023 da Comisión designada no procedemento, convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023, para que o profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A) pola que se declara deserto esta nova convocatoria e se aproba e publica a relación de persoas que se exclúen definitivamente

O persoal interesado, que figura no anexo I da citada resolución, poderá presentar recurso administrativo obrigatoriamente por medios electrónicos, mediante o trámite "recurso de reposición" incardinado no procedemento ED021A, no prazo comprendido entre o día 24 de maio ata o 26 de xuño de 2023, ambos incluídos.

Non se admitirán as recursos que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.

 

PDF icon Orde do 17 de xaneiro de 2023 (DOG n.º 18, do 26 de xaneiro)

PDF icon Resolución provisional do 27 de abril de 2023

PDF icon Anexo I: RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS SOLICITANTES EXCLUÍDAS

PDF icon Resolución definitiva do 23 de maio de 2023 (primeira convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación definitiva de persoas solicitantes excluídas

PDF icon Resolución provisional do 21 de agosto de 2023 (segunda convocatoria)

PDF icon Anexo I: relación provisional de persoas excluídas no procedemento de integración no corpo de profesores de ensino secundario

PDF icon Resolución definitiva do 15 de setembro de 2023 (segunda convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación definitiva de persoas solicitantes excluídas

PDF icon Resolución provisional do 22 de novembro de 2023 (terceira convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación provisional persoas propostas integración PES

PDF icon Anexo II: Relación provisional persoas excluídas integración PES

PDF icon Resolución definitiva do 11 de decembro de 2023 (terceira convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación definitiva persoas propostas integración PES

PDF icon Anexo II: Relación definitiva persoas excluídas integración PES

PDF icon Resolución provisional do 22 de febreiro de 2024 (cuarta convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación provisional persoas propostas integración PES

PDF icon Anexo II: relación provisional persoas excluídas integración PES

PDF icon Resolución definitiva do 8 de marzo de 2024 (cuarta convocatoria)

PDF icon Anexo I: Relación definitiva persoas propostas integración PES

PDF icon Anexo II: Relación definitiva persoas excluídas integración PES

PDF icon Resolución provisional do 12 de xuño de 2024 (cuarta convocatoria)

PDF icon Anexo: relación provisional persoas excluídas integración PES