Anteproxecto do Decreto polo que se aproba o regulamento de composición e funcionamento do Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia

Mar, 07/02/2012 - 12:15

Xúntase o anteproxecto do Decreto polo que se aproba o regulamento de composición e funcionamento do Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia.