Anuncio do sorteo público anual do número para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado no curso 2023/2024

Mar, 14/02/2023 - 09:53

Día:      23 de febreiro de 2023
Hora:   11:00 horas
Lugar: Sala de xuntas B da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
             Edificio Administrativo de San Caetano, bloque 2, 1º andar. Santiago de Compostela.