Instrucións da DXOIE para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas de 1º curso de Bacharelato e as ensinanzas profesionais de Música e de Danza

Xov, 26/01/2023 - 12:57

Xúntanse as Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas de 1º curso de Bacharelato e as ensinanzas profesionais de Música e de Danza.