Resolución do 27 de decembro de 2022 de axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ (Plan Recupera) nos cursos 2022/23 e 2023/24

Ven, 30/12/2022 - 11:15

Xúntase a Resolución do 27 de decembro de 2022 de axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ (Plan Recupera) nos cursos 2022/23 e 2023/24. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia o día 9 de xaneiro de 2023.

Lémbrase que o prazo para a interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.