Exames da proba que substitúe o requisito de titulación (educación secundaria obrigatoria) para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio. Ano 2022