Adxudicación dos premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2021/22

Xov, 01/12/2022 - 09:43

Xúntase a Resolución do 22 de novembro de 2022 pola que se publica a adxudicación dos premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2021/22, convocados pola Orde do 7 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 23 de xuño).