Proposta de resolución provisional das solicitudes de axudas a centros privados concertados para a atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2022/23

Mar, 29/11/2022 - 13:49

Xúntase a proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de resolución provisional das solicitudes de axudas a centros privados concertados para a atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.