Resolución definitiva PFPPs

Mar, 22/11/2022 - 14:18
Resolución definitiva PFPP
Resolución definitiva PFPP

Resolución pola que se resolve a do 12 de setembro de 2022 na que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2022/23