Resolución provisional Programa Biblioteca Creativa 2022/23

Mar, 22/11/2022 - 13:55
bc

Achégase arquivo coa Resolución provisional da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, de 21 de novembro de 2022, coa relación dos 25 centros que se integran no programa Biblioteca Creativa no presente curso 2022/23, así como a relación de centros de continuidade (123) e as asignacións económicas correspondentes.

  • Ábrese un prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións ou renuncias no seu caso.