Resolución definitiva Contratos-programa Inclúe 2022/23

Lun, 31/10/2022 - 09:55
cp inclúe

Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros seleccionados conforme o disposto no apartado 13 da Resolución do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regulan os ContratosPrograma Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2022/23.