Resolución pola que se concede a mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2021/22

Ven, 23/09/2022 - 20:52

Xúntase a Resolución do 15 de setembro de 2022 pola que se concede a mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2021/22.