Prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en centros de ensinanzas artísticas

Ven, 05/08/2022 - 12:07

Xúntase a Resolución do 21 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.