Baremo definitivo e proposta de adxudicación do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería no curso 2022/2023

Lun, 01/08/2022 - 17:28
Xúntase a Resolución do 1 de agosto de 2022, da Comisión de Selección, pola que se fai pública a baremación definitiva de méritos das persoas participantes e a proposta de adxudicación das prazas convocadas.
 
Unha vez publicada no DOG a Orde de adxudicación definitiva, as persoas interesadas disporán dun prazo de un mes para formular recurso de reposición contra a dita Orde.
 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos