Resolución do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de FP, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso 2022/23

Lun, 01/08/2022 - 13:33

Publicación da Resolución do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022-2023.