Nodo Legislation

Resolución do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de FP, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso 2022/23
Lun, 01/08/2022 - 10:51