Servicio de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non Universitarios

 

Responsable:

Javier Lourido Ameijeiras

Teléfono:

981 54 54 80

Email:

comedores.santiago [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela