Admisión a cursos de especialización de formación profesional. Listaxes definitivas de solicitudes. Curso 2022-2023

Mar, 19/07/2022 - 08:19

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes de admisión a cursos de especialización para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.