Listaxe do alumnado proposto para os premios de excelencia de grao no curso 2020/21

Mér, 13/07/2022 - 14:19

As persoas propostas para o premio deberán manifestar a súa aceptación expresa á Secretaría Xeral de Universidades no prazo de dez (10) días.

A aceptación presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario PR004A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ( https://sede.xunta.gal ) que irá acompañado do Anexo II da orde.

De non a presentar nese prazo, entenderase que renuncian ao premio.

  • Prazo de presentación da documentación do 14 ao 28 de xullo de 2022.