Corrección de erros da Orde do 8 de xuño de 2022 pola que se convoca concurso de méritos expecífico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Mér, 29/06/2022 - 11:48

Xuntase a corrección de erros da Orde do 8 de xuño de 2022, publicada no DOG do 29  de xuño de 2022, pola que se engade un novo posto para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Amplíase o prazo para a presentación de solicitudes para tomar parte nesta convocatoria, dirixidas ao director xeral de Centros e Recursos Humanos, amplíase dende o mércores día 29 de xuño de 2022 ao luns día 4 de xullo de 2022, ambos inclusive  e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, utilizando o formulario PR004A, dispoñible na referida sede electrónica.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos