Nodo Legislation

Orde do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta modular de formación profesional do sistema educativo polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, en centros públicos de Galicia, curso 2022/23
Mar, 21/06/2022 - 10:30