Publicación composición definitiva dos tribunais constituídos para xulgar os procedementos selectivos de corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG n.º 20, do 31 de xaneiro)

Mér, 15/06/2022 - 12:58

Faise pública a composición dos tribunais constituídos para xulgar as probas dos procedementos selectivos de corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG n.º 20, do 31 de xaneiro).

 

PDF icon Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos provisional Primaria

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos provisional Secundaria e outros

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos provisional Primaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos provisional Secundaria e outros

PDF icon Resolución do 19 de abril de 2022, de decaimento no dereito ao trámite de reclamación

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Resolución composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego

PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento de castelán

PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos definitivos Primaria

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos definitivos Secundaria e outros

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos definitivos Primaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos definitivos Secundaria e outros

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria e outros)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de castelán (secundaria e outros)

PDF icon Corrección de erros. Resolución pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos

PDF icon Resolución do 25 de maio de 2022: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 25 de maio de 2022 (DOG)

PDF icon Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba

PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunal

PDF icon Anexo I: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Anexo II: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria e outros)

PDF icon Modificación da Resolución do 9 de xuño de 2022 pola que se anuncian as datas, horas e lugares

PDF icon Tribunais constituidos corpo de mestres

PDF icon Tribunais constituidos corpos de secundaria e outros

PDF icon Aprobados do concurso-oposición: Orde de 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 25 de agosto de 2022: Nomear funcionarios en prácticas inspectores, PES, mestres, EOIs, Artes plásticas e deseño (DOG)

PDF icon Orde do 20 de decembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 7 de febreiro de 2023 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de xuño de 2023 cos resultados da fase de prácticas da Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 30 de xuño de 2023 (DOG)