Resolución do 31 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 5 de maio de 2022, pola que se adxudican as axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, ano 2022

Lun, 06/06/2022 - 10:59

Resolución do 31 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 5 de maio de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481D e IN606C).