Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de APD, mestres e inspectores de educación

Ven, 01/04/2022 - 12:33

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 26 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm.214, do 8 de novembro) (código de procedemento ED012A).

Así mesmo, unha vez publicada a dita resolución no Diario Oficial de Galicia, o persoal interesado poderá interpoñer, por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada), un recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes a contar dende o día seguinte á dita publicación, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para os efectos de interpoñer o recurso de reposición, a persoa interesada deberá proceder do seguinte xeito:

1.- Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

2.- Autenticarse co seu usuario e contrasinal

3.- Localizar o expediente correspondente á solicitude de participación do concurso de traslados (código de procedemento ED012A/2021) e premer na opción de “Acción” para elixir o trámite “Recurso de reposición”

4.- Encher o formulario, anexar a documentación, se é o caso, asinar e presentar electronicamente premendo no botón “Asinar e presentar”

O recurso estará correctamente presentado cando poida descargarse tanto o recurso de reposición asinado como o recibo de presentación deste.

 

PDF icon Orde do 26 de outubro de 2021 (DOG)

PDF icon Circular 8 / 2021

PDF icon Resolución do 17 de novembro de 2021

PDF icon Anexo I Vacantes provisionais do corpo 555

PDF icon Anexo II Vacantes provisionais do corpo 590

PDF icon Anexo III Vacantes provisionais do corpo 591

PDF icon Anexo IV Vacantes provisionais do corpo 592

PDF icon Anexo V Vacantes provisionais do corpo 593

PDF icon Anexo VI Vacantes provisionais do corpo 594

PDF icon Anexo VII Vacantes provisionais do corpo 595

PDF icon Anexo VIII Vacantes provisionais do corpo 596

PDF icon Anexo IX Vacantes provisionais do corpo 597

PDF icon Resolución do 2 de decembro de 2021: Composición da Comisión Avaliadora

PDF icon Resolución do 2 de decembro de 2021: Composición da Comisión Avaliadora (DOG)

PDF icon Resolución provisional

PDF icon Relación provisional de persoas excluídas primaria

PDF icon Relación provisional de persoas excluídas secundaria

PDF icon Adxudicación provisional primaria

PDF icon Adxudicación provisional secundaria alfabético

PDF icon Adxudicación provisional secundaria por especialidade

PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

PDF icon Adxudicación provisional inspectores (alfabético)

PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (inspectores)

PDF icon Resolución 31 de marzo de 2022 publicación vacantes definitivas

PDF icon Anexo I: Vacantes definitivas do corpo 555

PDF icon Anexo II: Vacantes definitivas do corpo 590

PDF icon Anexo III: Vacantes definitivas do corpo 591

PDF icon Anexo IV: Vacantes definitivas do corpo 592

PDF icon Anexo V: Vacantes definitivas do corpo 593

PDF icon Anexo VI: Vacantes definitivas do corpo 594

PDF icon Anexo VII: Vacantes definitivas do corpo 595

PDF icon Anexo VIII: Vacantes definitivas do corpo 596

PDF icon Anexo IX: Vacantes definitivas do corpo 597

PDF icon Resolución pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados (pendente de publicar no DOG)

PDF icon Anexo I: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente do corpo de mestres

PDF icon Anexo II: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente dos corpos de secundaria e outros

PDF icon Anexo III: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de mestres

PDF icon Anexo IV: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de secundaria e outros

PDF icon Anexo V: Relación definitiva de persoas excluídas

PDF icon Resolución pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados (DOG)

PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado